Fjaler sokn
Meny

KALENDER

søndag 8 august
Dale kyrkje
søndag 15 august
Folkestad bedehuskapell
Dale kyrkje
lørdag 28 august
Folkestad bedehuskapell
søndag 29 august
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
lørdag 4 september
Guddal kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 12 september
Dale kyrkje
lørdag 18 september
Dale kyrkje
Dale kyrkje
søndag 26 september
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 3 oktober
Guddal kyrkje
Hellevik bedehuskapell

Kalender

Vis følgende kategorier:

Den
Familiegudsteneste
Gudsteneste
Gudstjeneste
Høgmesse
Høgtidsgudsteneste
Jolekonsert
Julekonsert
Konfirmasjonsgudsteneste
Konsert
Kurs og undervisning
Lysmesse
Syng
Syng-med-oss
Teaterfestival:

August


08Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste utan nattverd i Dale kyrkje
Solosong v/ Ingvild Rakneberg.

15Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell
Konfirmantpresentasjon.

15Søndag
19:00 - 20:00
Konsert med Steinar Engelbrektson Duo i Dale kyrkje
Kyrkjekonsert i Dalsfjordveka med Steinar Engelbrektson DUO (Steinar Engelbrektson og Sissel Lunde Sundby). Billettsal på TicketCo kr 270,- https://fjalersokn.ticketco.events/no/nb/e/steinar_engelbrektson_duo_i_dale_kyrkje

28Lørdag
11:00 - 12:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Folkestad bedehuskapell

29Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
Konfirmantpresentasjon. Ungdomskoret deltek.

29Søndag
14:00 - 15:00
Gudsteneste i Guddal kyrkje
Konfirmantpresentasjon. Store frå familiekoret deltek.

September


04Lørdag
10:00 - 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Guddal kyrkje

04Lørdag
12:00 - 14:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Guddal kyrkje

12Søndag
19:00 - 20:00
Teaterfestival: Jean d'Arc i Dale kyrkje
Ein del av Teaterfestivalen. Billettar her: https://teaterfestivalenifjaler.ticketco.events/no/en/e/jeanne_darc__juni_dahr

18Lørdag
10:00 - 11:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Dale kyrkje

18Lørdag
12:00 - 13:00
Konfirmasjonsgudsteneste i Dale kyrkje

26Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudsteneste i Dale kyrkje
Utdeling av 6-årsboka. Dåpsskulen og barnekoret deltek.

26Søndag
19:00 - 21:00
Syng-med-oss kveld i Folkestad bedehuskapell
Allsong, andakt og kveldsmat.

Oktober


03Søndag
11:00 - 12:00
Familiegudsteneste i Guddal kyrkje
Utdeling av 6-årsboka. Familiekoret deltek.

03Søndag
14:00 - 15:00
Gudsteneste i Hellevik bedehuskapell
Utdeling av 6-årsboka. Do Re Mi deltek.

10Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
Markering av eldredagen. Cantus deltek.

10Søndag
14:00 - 15:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell
Markering av eldredagen.

24Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
TV-aksjon. Konfirmantane og Ungdomskoret deltek.

24Søndag
14:00 - 15:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell
TV-aksjon. Konfirmantane deltek.

31Søndag
14:00 - 15:00
Gudsteneste i Straumsnes grendahus
Kyrkjekaffi.

November


04Torsdag
19:00 - 21:00
Tid for tru i Ljosheim
Sokneprestane i Askvoll, Fjaler og Hyllestad skal leie eit opplegg for vaksne i kyrkjelydane, kalla «Tid for tru». Arrangør er sokneråda i Askvoll og Fjaler. Sokneprest i Hyllestad, Audun Systad, har leia slike kurs i Hyllestad. På desse kveldssamlingane er det først ei innleiing om eit tema med samtale etterpå. Det er matservering. Vi vil veksle på å samlast i Askvoll kyrkje og på Ljosheim i Dale. Det er planlagt fem samlingar for året 2021-2022.

07Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell
Vi minnest våre døde vest i Fjaler.

07Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
Vi minnest våre døde. Cantus deltek.

07Søndag
14:00 - 15:00
Høgmesse i Guddal kyrkje
Vi minnest våre døde. Store frå familiekoret deltek.

21Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
Utdeling av 4-årsboka. Barnekoret deltek.

21Søndag
14:00 - 15:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell
Utdeling av 4-årsboka. Do Re Mi deltek.

27Lørdag
18:00 - 19:00
Jolekonsert Stille grender i Dale kyrkje
Jolekonsert Stille grender Med urframføring av Huldresong av Jakob Sande/Liv Ulvik Med: Det norske jentekor, Dirigent Anne Karin Sundal-Ask Drops, Dirigent Hanne-Margrete Heia Dybvik Arrangør: Jakob Sande-senter for forteljekunst i samarbeid med kora og Fjaler sokneråd Billettar: TicketCo

28Søndag
19:00 - 20:00
Lysmesse i Dale kyrkje
Konfirmantar, 4. klasse frå Dingemoen skule og barnekoret deltek.

Desember


02Torsdag
19:00 - 21:00
Tid for tru i Askvoll kyrkje
Sokneprestane i Askvoll, Fjaler og Hyllestad skal leie eit opplegg for vaksne i kyrkjelydane, kalla «Tid for tru». Arrangør er sokneråda i Askvoll og Fjaler. Sokneprest i Hyllestad, Audun Systad, har leia slike kurs i Hyllestad. På desse kveldssamlingane er det først ei innleiing om eit tema med samtale etterpå. Det er matservering. Vi vil veksle på å samlast i Askvoll kyrkje og på Ljosheim i Dale. Det er planlagt fem samlingar for året 2021-2022.

05Søndag
16:00 - 17:00
Lysmesse i Guddal kyrkje
Konfirmantane og familiekoret deltek.

05Søndag
19:00 - 20:00
Lysmesse i Hellevik bedehuskapell
Konfirmantane og Do Re Mi deltek.

10Fredag
19:00 - 20:30
Den store julekonserten i Dale kyrkje

12Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje

12Søndag
16:00 - 17:00
Julekonsert i Folkestad bedehuskapell

24Fredag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell
Do Re Mi deltek.

24Fredag
13:30 - 14:30
Gudsteneste i Guddal kyrkje
Familiekoret deltek.

24Fredag
16:00 - 17:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
Barnekoret deltek.

25Lørdag
12:00 - 13:00
Høgtidsgudsteneste i Dale kyrkje
Høgtidsgudsteneste med Cantus og Dale Musikkorps.

31Fredag
16:00 - 17:00
Gudsteneste i Dale kyrkje
Ungdomskoret deltek.

Januar


09Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Folkestad bedehuskapell

09Søndag
13:30 - 14:30
Gudsteneste utan nattverd i Straumsnes grendahus
Kyrkjekaffi.

16Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje

20Torsdag
19:00 - 21:00
Tid for tru i Ljosheim
Sokneprestane i Askvoll, Fjaler og Hyllestad skal leie eit opplegg for vaksne i kyrkjelydane, kalla «Tid for tru». Arrangør er sokneråda i Askvoll og Fjaler. Sokneprest i Hyllestad, Audun Systad, har leia slike kurs i Hyllestad. På desse kveldssamlingane er det først ei innleiing om eit tema med samtale etterpå. Det er matservering. Vi vil veksle på å samlast i Askvoll kyrkje og på Ljosheim i Dale. Det er planlagt fem samlingar for året 2021-2022.

30Søndag
11:00 - 12:00
Gudsteneste i Dale kyrkje

30Søndag
19:00 - 20:00
Syng med oss kveld i Folkestad bedehuskapell

Februar


17Torsdag
19:00 - 21:00
Tid for tru i Askvoll kyrkje
Sokneprestane i Askvoll, Fjaler og Hyllestad skal leie eit opplegg for vaksne i kyrkjelydane, kalla «Tid for tru». Arrangør er sokneråda i Askvoll og Fjaler. Sokneprest i Hyllestad, Audun Systad, har leia slike kurs i Hyllestad. På desse kveldssamlingane er det først ei innleiing om eit tema med samtale etterpå. Det er matservering. Vi vil veksle på å samlast i Askvoll kyrkje og på Ljosheim i Dale. Det er planlagt fem samlingar for året 2021-2022.

Mars


17Torsdag
19:00 - 21:00
Tid for tru i Ljosheim
Sokneprestane i Askvoll, Fjaler og Hyllestad skal leie eit opplegg for vaksne i kyrkjelydane, kalla «Tid for tru». Arrangør er sokneråda i Askvoll og Fjaler. Sokneprest i Hyllestad, Audun Systad, har leia slike kurs i Hyllestad. På desse kveldssamlingane er det først ei innleiing om eit tema med samtale etterpå. Det er matservering. Vi vil veksle på å samlast i Askvoll kyrkje og på Ljosheim i Dale. Det er planlagt fem samlingar for året 2021-2022.

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: