Fjaler sokn
Meny

Vigsel

KALENDER

søndag 24 oktober
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 31 oktober
Straumsnes grendahus
torsdag 4 november
Ljosheim
søndag 7 november
Folkestad bedehuskapell
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 21 november
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
lørdag 27 november
Dale kyrkje
søndag 28 november
19:00 Lysmesse
Dale kyrkje
torsdag 2 desember
Askvoll kyrkje
søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Guddal kyrkje
19:00 Lysmesse
Hellevik bedehuskapell
fredag 10 desember
Dale kyrkje

Orientering om vigsel


Vil du gifte deg i kyrkja?

  1. Kontakt kyrkjekontoret for å avtale dato og klokkeslett.
  2. Last ned skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel" her.
  3. Søk skattetaten.no om prøving av ekteskapsvilkår.

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader. Eventuell namneendring ordnar du også digitalt.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.
Skatteetaten.no


Vigselattest

Etter vigselen får brudeparet med seg ein mellombels vigselattest, men det er folkeregisteret som skriv ut den eigentlege vigselattesten.  Kyrkjekontoret melder frå til folkeregisteret om at vigselen har funne stad.

Når det gjeld utskrift av eldre vigselattest, er regelen at den som prøvde ekteskapsvilkåra skal skrive ut attest.  Dei som gifta seg før 1. oktober 2004 kan få ny vigselattest frå kyrkjekontoret, mens dei som gifta seg etter lovendringa skal vende seg til Folkeregisteret viss dei treng ny vigselattest.  Kyrkjekontoret kan ikkje skrive ut vigselattest for folk som gifta seg etter 1. oktober 2004.

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: