Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Barn og unge

KALENDER

søndag 24 januar
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 31 januar
Dale kyrkje
søndag 7 februar
Folkestad bedehuskapell
19:00 Konsert
Dale kyrkje
torsdag 11 februar
Ljosheim
Ljosheim
søndag 14 februar
Dale kyrkje
Hellevik bedehuskapell
søndag 28 februar
Dale kyrkje
søndag 7 mars
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 14 mars
Dale kyrkje
søndag 21 mars
Dale kyrkje
tirsdag 23 mars
Dale kyrkje

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26


safe_image.php.jpg
10 personar om gongen

Slik koronarestriksjonane er i dag, får vi lov til å samle 10 personar i kyrkje i tillegg til dei medverkande.  Då ser søndag 24. januar slik ut:

kl.11.00 Lukka gudsteneste i Guddal kyrkje for konfirmantane og familiekoret
kl.19.00 Syng-med-oss kveld i Folkestad kapell med påmelding her: https://minkirkeside.no/Fjaler/Paamelding/Id?aktivitetsid=e3ca8205-af70-4432-aea1-eb103df615df

Samlinga for 2-åringane (alle født i 2018) kjem vi tilbake til så snart vi kan gjennomføre den på ein god måte.

Dale barnekor, Do-Re-Mi, Guddal familiekor og Ungdomskoret startar opp att med øvingane frå og med onsdag 20. januar.

Les mer
Vaner_som_forebygger_smitte_-_nynorsk.png
50 personar i kyrkja
Etter ein periode då det var lov å ha arrangement med opptil 200 menneske, er vi tilbake på 50. Dette gjeld for alle arrangement, også gravferder. Det er framleis ikkje påmelding for dei fleste gudstenester, men vi lagar ei namneliste over dei frammøte i tråd med covid-19-forskriften §13. Namnelista blir makulert etter 14 dagar og vert ikkje brukt til andre formål enn smittesporing (om det skulle vere nødvendig).
Les mer
alt_blir_bra.jpg
Vi pussar opp nettsida

Nettsida vår blir fornya, og det betyr at ikkje alt er på plass enno.
På sikt blir sida mykje meir mobilvenleg.

Her finn du dei viktigaste lenkjane:
Skjema for dåp
Påmelding til konfirmasjon
Skjema for vigsel
Finn oss på Facebook
Kontaktinformasjon for dei tilsette
Gudstenesteoversikt

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Bankkonto: 3741 07 14567
Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren.

Les mer
Daapsannonse_Odin.jpg
Velkomen til dåp!
Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.


Les mer
hender_med_lys.jpg
Bønering
Kyrkja i Fjaler startar bønering annakvar veke etter haustferien. Samlingane vil vere på føremiddagstid og første samling vert torsdag 15. oktober kl. 11.00.

Synest du bøn er godt i kvardagen?
Ber du i ny og ne, kanskje dagleg, og synest det kan vere godt å be saman med andre? Eller kanskje du har tankar rundt krafta i bøn?
Kan hende er bøn ein framand og utenkjeleg tanke?
Kom og prøv!

Bøneringen er open for alle. 
Dei fleste av oss undrar oss på mangt og mykje.
Utan at vi må fortelje det kvar og ein av oss har på hjartet av gleder og sorger i kvardagen, er vi saman i bøn for den enkelte. Og, vi kan takke!

I Bibelen seier Jesus, at der to eller tre er samla i hans namn, er han midt iblandt oss.
Det er godt å tenkje på!

Vil du vite meir, så ring: Liv Sandsund tlf. 48291933.

Les mer
tid_for_tru_annonse_alle_datoar.jpg
Tid for tru er utsett
Obs! Første samling blir no torsdag 11. februar på Ljosheim i Dale.

Velkomen til fem samlingar på Ljosheim (Dale) og i Askvoll kyrkje. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er Truvedkjenninga. Opplegget er eit samarbeid i regi av Fjaler sokn og Askvoll sokn. Samlingane høver både for enkeltpersonar, men det er òg lagt til rette for at grupper og foreningar kan delta saman.

Det kostar ikkje noko å delta, og alle er velkomne – også til enkeltståande samlingar. Størst utbyte får ein likevel om ein følgjer med frå samling til samling.

Kurskvelden inneheld undervisning, høve til spørsmål og samtale, og enkel servering. Samlingane avsluttast med kort oppsummering i plenum.
Les mer
kyrkjekaffi_P1080256.jpg
Vi skal møtast
Vi skal møtast
når dette er over,
ved eit bord
i ein smekkfull kafé,
i ei kyrkje,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
Og syngje
og le.

Vi skal gje til kvarandre
eit løfte,
at vi møtast
når vegen er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss
Når den prøva vi fekk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt no
veit vi svaret,
vi veit det.
Det å elske kvarandre
er alt,
bere bører når ein har for mykje,
halde oppe
når nokon har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.

(Tekst: Hans Olav Mørk, 14. mars 2020
Omsetjing til nynorsk: Silje Sørebø)
Les mer
hender_pixabay-1327811_640.jpg
Gratulerer! Du har vunne i verdslotteriet!
Eg er heldig som er født i Noreg.  Eg kunne ha blitt født i eit fattig land.  Flaks at eg vann denne gongen – den store premien – å bli født i Noreg.  For her er det nok av pengar.  Her er det nok av valmoglegheiter og luksus.  Og det er heldigvis eit system som fangar meg opp dersom eg ikkje klarer å ta vare på meg sjølv.

I diktet Du må ikke sove, skriv Arnulf Øverland:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!
Les mer
Open-henta_fra_pixabay_com.jpg
Alle velkomne!
Er det kanskje eit litt forslitt uttrykk? Det står ofte nedst i annonsar og på plakatar, og ofte i bruk når det gjeld kyrkjelege og kristelege arrangement. Mest som ei standard avslutning på informasjon om samkomer og hendingar. Så har vi vore gjennom ei tid der det har vist seg at det slett ikkje er sjølvsagt at alle kan vere velkomne heile tida. Mange er dei sørgjande som i korona-tida har fått ei ekstra belastning i sorga, då dei ikkje kunne skriva «alle velkomne» i gravferdsannonsen. 

Slik har dei siste månadane vore ei påminning om at «alle velkomne» gjerne ikkje er forslitt eller utbrukt likevel, men tvert imot svært viktig for oss: Å vita at vi er velkomne.
Og bruken av uttrykket i kyrkjeleg samanheng har ei viktig rot! Nemleg den opne og totalt inkluderande invitasjonen frå Jesus sjølv, om at Guds rike er ope for oss.

«Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel. For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»
Matteus 11, 28-30

Les mer
Konfirmant_2021.jpg
Velkomen som konfirmant!
No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.

Finn ut meir om konfirmasjon her: kirken.no/konfirmasjon
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.