Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 25 april
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 2 mai
Dale kyrkje
søndag 9 mai
Folkestad bedehuskapell
Straumsnes grendahus
mandag 17 mai
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 23 mai
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 30 mai
19:00 Konsert
Dale kyrkje
søndag 6 juni
Hellevik bedehuskapell
Dale kyrkje
søndag 13 juni
Guddal kyrkje
søndag 27 juni
Dale kyrkje
søndag 18 juli
Dale kyrkje

Berre digitale gudstenester i påska

Det er innført nye retningslinjer frå styresmaktene og oppdatert smittervernrettleiar som gjeld frå 25. mars. Dei nasjonale retningslinjene rår frå at det blir arrangert gudstenester og andre arrangement, både ute og inne. Føremålet er å unngå at ein samlar folk. Ut frå sitt mynde til å forordne gudstenester, ber biskopen om at dette rådet vert følgd opp i alle kyrkjelydar. Det blir derfor ingen gudstenester i kyrkjene våre denne påska.

Gravferd kan arrangerast med inntil 50 personar til stades. Styresmaktene tilrår at alle samlingar og arrangement utanom dette blir avlyste eller utsette.

I Dale har vi satt opp ei påskevandringsløype rundt kyrkja med tekst og bilete. Der kan du  følgje både Via Dolorosa - sorgens veg og Via Lucis - lysets veg. Hugs å halde 2 meter til andre mens du går. Det blir open kyrkje i Dale 1. påskedag i gudstenestetid. For bøneynskje eller samtale, kontakt sokneprest Knut Arne (tlf. 908 55 230).

https://fjaler.kyrkja.no/img/14_07_24_Nyheter/Via_Dolorosa_2021_IMG_5778web.jpg

NRK har som vanleg gudstenester som går både på radio og TV. Bjørgvin bispedøme viser også til at Den norske kyrkja sentralt og i mange av kyrkjelydane lagar ulike alternative tilbod på nettet, også i samband med kyrkja sine viktigaste merkedagar. Sjå lokale nettsider og facebookgrupper og oversyn på våre nettsider.

https://kirken.no/nn-NO/bispedommer/bjorgvin-bispedome/
https://www.facebook.com/dennorskekirke/
https://www.facebook.com/bjorgvinbispedome/


Treng du nokon å snakka med i denne tida, kan du ringe soknepresten, eller ta kontakt med Kirkens SOS: www.kirkens-sos.no/telefon.

Følg oss gjerne på Facebook.

Av: Joy   Publisert: 26.03.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.