Fjaler sokn
Meny

KALENDER

søndag 24 oktober
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 31 oktober
Straumsnes grendahus
torsdag 4 november
Ljosheim
søndag 7 november
Folkestad bedehuskapell
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 21 november
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
lørdag 27 november
Dale kyrkje
søndag 28 november
19:00 Lysmesse
Dale kyrkje
torsdag 2 desember
Askvoll kyrkje
søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Guddal kyrkje
19:00 Lysmesse
Hellevik bedehuskapell
fredag 10 desember
Dale kyrkje

Faste, tilviste plassar

Frå juni 2021 kan fleire samlast til arrangement. Men krav til avstand er framleis overordna. I praksis betyr dette at vi framleis berre har plass til 40-120 menneske i dei ulike kyrkjebygg i Fjaler. Fordi folk i same husstand kan sitte i lag er det vanskeleg å vite nøyaktig kor mange det er plass til med 1 meter avstand. Kom i god tid og hald avstand til andre, så får du tilvist ein trygg plass å sitte.

Velkomen i kyrkja!

Satsing på gudstenester og andaktar på nett har vore vellukka og vil fortsette. NRK har gudstenester på radio og TV. Du kan finne gudstenester og andaktar her:
https://www.facebook.com/dennorskekirke/
https://www.facebook.com/bjorgvinbispedome/

Dåp, vigsel og gravferd
Det kan bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite. For å melde dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret. Gravferd og vigsel kan gjennomførast på same måte som ved andre kyrkjelege handlingar.

Konfirmasjonsgudsteneste 2021
Konfirmasjonsgudstenestene er utsett til hausten 2021 og blir på følgjande laurdagar:
Folkestad kapell 28. august, Guddal kyrkje 4. september og Dale kyrkje 18. september. 

VIKTIG! Du skal ikkje gå inn i lokalet dersom du:
- har symptom på luftvegsinfeksjon, som rennande nase, feber, sår hals, hoste eller pustevanskar.
- er i karantene eller ventekarantene. 

Inne i lokalet skal følgjande reglar følgjast:
- Unngå handhelsing, omfamning eller på annan måte ha direkte kontakt med andre.
- Host i papirlommeduk (kast i søppel etterpå), host i olbogekroken om du ikkje har lommeduk.
- Vask hendene etterpå. Syt for god handhygiene elles.

Velkomen i kyrkja!

Av: Joy   Publisert: 27-05-2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: