Fjaler sokn
Meny

KALENDER

søndag 8 august
Dale kyrkje
søndag 15 august
Folkestad bedehuskapell
Dale kyrkje
lørdag 28 august
Folkestad bedehuskapell
søndag 29 august
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
lørdag 4 september
Guddal kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 12 september
Dale kyrkje
lørdag 18 september
Dale kyrkje
Dale kyrkje
søndag 26 september
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 3 oktober
Guddal kyrkje
Hellevik bedehuskapell

Faste, tilviste plassar

Frå juni 2021 kan fleire samlast til arrangement. Men krav til avstand er framleis overordna. I praksis betyr dette at vi framleis berre har plass til 40-120 menneske i dei ulike kyrkjebygg i Fjaler. Fordi folk i same husstand kan sitte i lag er det vanskeleg å vite nøyaktig kor mange det er plass til med 1 meter avstand. Kom i god tid og hald avstand til andre, så får du tilvist ein trygg plass å sitte.

Velkomen i kyrkja!

Satsing på gudstenester og andaktar på nett har vore vellukka og vil fortsette. NRK har gudstenester på radio og TV. Du kan finne gudstenester og andaktar her:
https://www.facebook.com/dennorskekirke/
https://www.facebook.com/bjorgvinbispedome/

Dåp, vigsel og gravferd
Det kan bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite. For å melde dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret. Gravferd og vigsel kan gjennomførast på same måte som ved andre kyrkjelege handlingar.

Konfirmasjonsgudsteneste 2021
Konfirmasjonsgudstenestene er utsett til hausten 2021 og blir på følgjande laurdagar:
Folkestad kapell 28. august, Guddal kyrkje 4. september og Dale kyrkje 18. september. 

VIKTIG! Du skal ikkje gå inn i lokalet dersom du:
- har symptom på luftvegsinfeksjon, som rennande nase, feber, sår hals, hoste eller pustevanskar.
- er i karantene eller ventekarantene. 

Inne i lokalet skal følgjande reglar følgjast:
- Unngå handhelsing, omfamning eller på annan måte ha direkte kontakt med andre.
- Host i papirlommeduk (kast i søppel etterpå), host i olbogekroken om du ikkje har lommeduk.
- Vask hendene etterpå. Syt for god handhygiene elles.

Velkomen i kyrkja!

Av: Joy   Publisert: 27-05-2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: