Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 7 mars
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 14 mars
Dale kyrkje
søndag 21 mars
Dale kyrkje
tirsdag 23 mars
Dale kyrkje
torsdag 1 april
Guddal kyrkje
fredag 2 april
Dale kyrkje
søndag 4 april
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 11 april
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 18 april
Dale kyrkje
søndag 2 mai
Dale kyrkje
søndag 9 mai
Folkestad bedehuskapell
Straumsnes grendahus

Alternativ soknemøte

Ordninga med soknemøte har eksistert heilt sidan 1873. Føremålet er at ein samla kyrkjelyd, gjennom eit allmøte, skal kunne uttale seg om viktige saker. På grunn av koronarestriksjonar kan vi ikkje halde fysisk soknemøte. Kyrkjerådet har gitt råd om at det kan gjerast på nett. Vi har valt å leggje ut sakene her på nettsida. Er du medlem i DNK og busett i Fjaler, kan du gje tilbakemelding på dei følgjande sakene: Lokal grunnordning for hovudgudsteneste i Fjaler 2021 og Konfirmasjonsgudstenester på laurdagar. Klikk på biletet eller på "les mer" for å sjå sakene.

Frist for tilbakemelding til Fjaler sokn i begge saka er torsdag 25. februar 2021:

  • På epost til joy.taylor@fjaler.kyrkja.no
  • Eller brev til Fjaler sokn, Dalstunet, Dalsvegen 105A, 6963 Dale i Sunnfjord

Sak 1 Lokal grunnordning for hovudgudsteneste i Fjaler
Lokal grunnordning for hovudgudsteneste i Fjaler 2021 vart godkjent av Fjaler sokneråd i sak FS 6/21 Sr den 26.1.2021.
Før den lokale grunnordninga blir fastsett og send til biskopen, skal soknemøtet få uttala seg (Allmenne føresegner for ordning for hovudgudsteneste fastsett av Kirkemøtet etter Grunnlova/Kyrkjelova, føresegn 65).

Saksdokument:

Videoar:
Her kan du høyre musikken som Fjaler sokneråd har vedteke å bruke:
Sak 2 Konfirmasjonsgudstenester på laurdagar
Fjaler sokneråd har gjort vedtak om at frå og med 2022 blir det laurdagskonfirmasjonar i Fjaler sokn (FS 41/20 16.6.2020). I følgje « Allmenne føresegner for ordning for hovudgudsteneste, føresegn 65, skal soknemøtet få uttala seg om endring av tidspunkt for hovudgudstenesta.

Av: Joy   Publisert: 05.02.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.