Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 24 januar
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 31 januar
Dale kyrkje
søndag 7 februar
Folkestad bedehuskapell
19:00 Konsert
Dale kyrkje
torsdag 11 februar
Ljosheim
Ljosheim
søndag 14 februar
Dale kyrkje
Hellevik bedehuskapell
søndag 28 februar
Dale kyrkje
søndag 7 mars
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 14 mars
Dale kyrkje
søndag 21 mars
Dale kyrkje
tirsdag 23 mars
Dale kyrkje

10 personar om gongen

Slik koronarestriksjonane er i dag, får vi lov til å samle 10 personar i kyrkje i tillegg til dei medverkande.  Då ser søndag 24. januar slik ut:

kl.11.00 Lukka gudsteneste i Guddal kyrkje for konfirmantane og familiekoret
kl.19.00 Syng-med-oss kveld i Folkestad kapell med påmelding her: https://minkirkeside.no/Fjaler/Paamelding/Id?aktivitetsid=e3ca8205-af70-4432-aea1-eb103df615df

Samlinga for 2-åringane (alle født i 2018) kjem vi tilbake til så snart vi kan gjennomføre den på ein god måte.

Dale barnekor, Do-Re-Mi, Guddal familiekor og Ungdomskoret startar opp att med øvingane frå og med onsdag 20. januar.

Vi skal møtast
når dette er over,
ved eit bord
i ein smekkfull kafé,
i ei kyrkje,
i midtgangens vrimmel
mot Guds alter
og det som skal skje.
Vi skal feire
Og syngje
og le.

Vi skal gje til kvarandre
eit løfte,
at vi møtast
når vegen er gått.
Når det mørke og vonde er bak oss
Når den prøva vi fekk,
er bestått,
skal vi dele det svar
vi har fått.

Men alt no
veit vi svaret,
vi veit det.
Det å elske kvarandre
er alt,
bere bører når ein har for mykje,
halde oppe
når nokon har falt.
Til å elske,
til det
er vi kalt.

(Tekst: Hans Olav Mørk, 14. mars 2020
Omsetjing til nynorsk: Silje Sørebø)

Av: Joy   Publisert: 08.01.2021
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.