Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 25 april
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 2 mai
Dale kyrkje
søndag 9 mai
Folkestad bedehuskapell
Straumsnes grendahus
mandag 17 mai
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 23 mai
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 30 mai
19:00 Konsert
Dale kyrkje
søndag 6 juni
Hellevik bedehuskapell
Dale kyrkje
søndag 13 juni
Guddal kyrkje
søndag 27 juni
Dale kyrkje
søndag 18 juli
Dale kyrkje

50 personar i kyrkja

Etter ein periode då det var lov å ha arrangement med opptil 200 menneske, er vi tilbake på 50. Dette gjeld for alle arrangement, også gravferder. Det er framleis ikkje påmelding for dei fleste gudstenester, men vi lagar ei namneliste over dei frammøte i tråd med covid-19-forskriften §13. Namnelista blir makulert etter 14 dagar og vert ikkje brukt til andre formål enn smittesporing (om det skulle vere nødvendig).

Satsing på gudstenester og andaktar på nett har vore vellukka og vil fortsette. NRK har gudstenester på radio og TV. Du kan finne gudstenester og andaktar her:
https://www.facebook.com/dennorskekirke/
https://www.facebook.com/bjorgvinbispedome/

Dåp, vigsel og gravferd
Det kan bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite. For å melde dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret. Gravferd og vigsel kan gjennomførast på same måte som ved andre kyrkjelege handlingar.


VIKTIG! Du skal ikkje gå inn i lokalet dersom du:
- har symptom på luftvegsinfeksjon, som rennande nase, feber, sår hals, hoste eller pustevanskar.
- har vore i kontakt med nokon som har fått stadfesta koronavirus-smitte.
- har vore i utlandet og det er mindre enn 10 dagar sidan heimkomst.

Inne i lokalet skal følgjande reglar følgjast:
- Maksimum 50 deltakande som sit med minimum 1 meter avstand. (Avstandsregelen gjeld ikkje folk frå same husstand.)
- Unngå handhelsing, omfamning eller på annan måte ha direkte kontakt med andre.
- Host i papirlommeduk (kast i søppel etterpå), host i olbogekroken om du ikkje har lommeduk.
- Vask hendene etterpå. Syt for god handhygiene elles. Alt dette for å hindre smitteoverføring.

Velkomen i kyrkja!

Av: Joy   Publisert: 13.11.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.