Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 24 januar
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 31 januar
Dale kyrkje
søndag 7 februar
Folkestad bedehuskapell
19:00 Konsert
Dale kyrkje
torsdag 11 februar
Ljosheim
Ljosheim
søndag 14 februar
Dale kyrkje
Hellevik bedehuskapell
søndag 28 februar
Dale kyrkje
søndag 7 mars
Guddal kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 14 mars
Dale kyrkje
søndag 21 mars
Dale kyrkje
tirsdag 23 mars
Dale kyrkje

Tid for tru er utsett

Obs! Første samling blir no torsdag 11. februar på Ljosheim i Dale.

Velkomen til fem samlingar på Ljosheim (Dale) og i Askvoll kyrkje. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er Truvedkjenninga. Opplegget er eit samarbeid i regi av Fjaler sokn og Askvoll sokn. Samlingane høver både for enkeltpersonar, men det er òg lagt til rette for at grupper og foreningar kan delta saman.

Det kostar ikkje noko å delta, og alle er velkomne – også til enkeltståande samlingar. Størst utbyte får ein likevel om ein følgjer med frå samling til samling.

Kurskvelden inneheld undervisning, høve til spørsmål og samtale, og enkel servering. Samlingane avsluttast med kort oppsummering i plenum.

Sokneprest Audun Systad i Hyllestad vil ta ansvar for undervisningsdelen. Han har erfaring frå liknande kurs i Balestrand og Hyllestad.
Alle hjarteleg velkomne!
FHI sine retningslinjer for samvær gjeld.

Samlingane er torsdagar kl. 19.00 – 21.15 desse datoane:

14. januar Askvoll kyrkje
11. februar Ljosheim i Dale
... og tre til.

Spørsmål? Meir informasjon?
Kontakt sokneprest i Fjaler Knut Arne Kummeneje på tlf 908 55 230,
eller sokneprest i Askvoll Kjell O. H. Nordheim på tlf 482 43 056.
Påmelding:
I samband med enkel servering er det ei god hjelp om ein kan melde frå seinast ein dag før om ein vil delta. Like fullt er det mogeleg å møte opp uanmeldt, eller delta på nokre av kveldane. http://www.fjaler.kyrkja.no/img/14_07_24_Nyheter/tid_for_tru_annonse_alle_datoar.jpg

Av: Joy   Publisert: 13.10.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no:

  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.