Fjaler sokn
Meny

KALENDER

søndag 24 oktober
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
søndag 31 oktober
Straumsnes grendahus
torsdag 4 november
Ljosheim
søndag 7 november
Folkestad bedehuskapell
Dale kyrkje
Guddal kyrkje
søndag 21 november
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
lørdag 27 november
Dale kyrkje
søndag 28 november
19:00 Lysmesse
Dale kyrkje
torsdag 2 desember
Askvoll kyrkje
søndag 5 desember
16:00 Lysmesse
Guddal kyrkje
19:00 Lysmesse
Hellevik bedehuskapell
fredag 10 desember
Dale kyrkje

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26


Dake kirke 2
Kyrkjetenar/medhjelpar i Dale

- delt på fleire hender

Då det ikkje er lett å finne nokon som vil ta på seg å jobbe annankvar søndag og alle høgtider som kyrkjetenar, tenkjer vi no å dele jobben ved Dale kyrkje «på fleire hender.» Vi søkjer deg som kan gjere ein innsats for kyrkja ved einskilde arrangement. Arbeidet er meiningsfullt, er betalt, og det er ikkje vanskeleg. Vi har automatisk ringing, så du slepp å gå opp i tårnet for å ringje med tau!Vi treng nokon som kan ta oppdrag i helgar og/eller hjelpe til ved gravferd yrkedagar. Ein person har alt fått opplæring og hjelpt oss i sommar. Vi ønskjer eit stabilt team av personar, så det er fint om du som har lyst og anledning til å gjere ein innsats for kyrkja, kontaktar kyrkjeverje Irene på tlf. 99238420 for fleire opplysningar.
hender med lys
Bønering

Kyrkja i Fjaler startar bønering igjen etter haustferien. Første samling er torsdag 21. oktober.

Samlingane vil vere annan kvar torsdag (partalsveker) kl. 11.00.

Synest du bøn er godt i kvardagen?
Ber du i ny og ne, kanskje dagleg, og synest det kan vere godt å be saman med andre? Eller kanskje du har tankar rundt krafta i bøn?
Kan hende er bøn ein framand og utenkjeleg tanke?
Kom og prøv!

Bøneringen er open for alle. 
Dei fleste av oss undrar oss på mangt og mykje.
Utan at vi må fortelje det kvar og ein av oss har på hjartet av gleder og sorger i kvardagen, er vi saman i bøn for den enkelte. Og, vi kan takke!

I Bibelen seier Jesus, at der to eller tre er samla i hans namn, er han midt iblandt oss.
Det er godt å tenkje på!

Vil du vite meir, så ring: Liv Sandsund tlf. 48291933.

Daapsannonse Odin
Velkomen til dåp!
Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.


Les mer
Daap DNK Bo Mathisen
Dåpsgåva
I året som ligg framfor oss, vil vi i kyrkja gi dåpen ekstra merksemd.
Kva har vi i dåpen? Kvifor skal vi døypast?

Heilt sidan Jesus bad oss om å døype, har menneska søkt dåp.
Dåpen er eit mysterium. Ord kan ikkje fullt ut beskrive det som skjer.
Vatnet blir aust opp i namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage ande.
Ved evangeliet, det levande Ordet, blir vatnet ei nådekjelde. Dåpen gir
oss del i påskeforteljinga om Jesus som døydde og stod opp av grava.
Tradisjonen vår er å bere barn til dåpen. Vi feirar det nye livet og legg
barnet i Guds hender. Foreldre gjer mange val for barna sine. Når eit barn
blir døypt, svarer foreldra og fadrane ja på vegner av barnet. Men det er
aldri for seint å bli døypt. Når ungdom og vaksne blir døypte, svarer dei
sjølve ja. Også då står fadrar klare til å hjelpe den døypte til å leve i dåpen
og trua på Jesus. Bibelforteljingar, bøn, nattverd og tilhøyrsle i kyrkja er
ein del av dåpsvelsigninga.


Les mer
vigsel 2004
Skal du gifte deg?
Første steg i bryllaupsplanlegginga er å avtale dato, stad og klokkeslett. For kyrkjeleg bryllaup i Fjaler, ta kontakt med Fjaler kyrkjekontor på 57739770 eller send epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.
Kyrkjeleg vigsel er gratis viss minst ein av brurfolka eller foreldra bur i kommunen og er medlem av DNK.

Skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel"

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.

Skatteetaten.no
Bibelord og boner
Hefte med bibelord og bøner

Sokneprest Knut Arne Kummeneje har laga eit hefte med bilbelord og bøner som du kan laste ned og bruke heime.
Klikk her for å sjå eller laste ned heftet.

Les mer
Vipps App ikon RGB
No kan du gi med Vipps

Det er fleire som har etterlyst Vipps til betaling av offer og konsertbilletter.
No er det på plass. Dei som vil betale med Vipps brukar ein «app» på smarttelefonen sin.

I Vipps-appen kan du søke på "Fjaler sokn," "kyrkja i Fjaler" eller bruke Vipps-nummeret vårt #127523. 

HUGS Å SKRIVE KVA BETALINGA GJELD, f.eks. "offer til Kirkens SOS", eller "offer [stad & dato]".

Dei som har med seg kontantar kan sjølvsagt fortsette med det.

For å betale for kyrkjebladet, kan du Vippse til "Kyrkjeblad for Fjaler" #557133.

Obs! Vi brukar ikkje Vipps til minnegåver ved gravferd.

 

Bibel-ny
Bibelen på nett

Visste du at du kan lese heile Bibelen på nett?
Nettbibelen fungerer både på datamaskin, nettbrett og smarttelefon.
Du kan velje mellom nynorsk, bokmål og samisk, gamal eller ny omsetting.

Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja

Søk i kirken.no: