Gudsteneste i Dale Kyrkje

Tidspunkt 06.10.2019 11:00
LiturgiGudsteneste med nattverd
DåpJa
NattverdJa
Dag i kirkeåret17. sundag i treeiningstida
OfferformålSjømannskyrkja - Norsk kyrkje i utlandet
PrekentekstFil 1,20-26
LiturgKnut Arne Kummeneje
OrganistMark Taylor

Markering av eldredagen. Cantus deltek. Presentasjon av nytt sokneråd og takk til det gamle soknerådet.

Tilbake