Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Guddal kyrkje
19:00 Lysmesse
Folkestad bedehuskapell
søndag 13 desember
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
fredag 18 desember
Dale kyrkje
Dale kyrkje
torsdag 24 desember
Folkestad bedehuskapell
Guddal kyrkje
Dale kyrkje
fredag 25 desember
Dale kyrkje
torsdag 31 desember
Dale kyrkje
søndag 10 januar
Folkestad bedehuskapell
Straumsnes grendahus
torsdag 14 januar
søndag 17 januar
Dale kyrkje

Tid for tru er utsett

Obs! Første samling blir no torsdag 14. januar i Askvoll kyrkje.

Velkomen til fem samlingar på Ljosheim (Dale) og i Askvoll kyrkje. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er Truvedkjenninga. Opplegget er eit samarbeid i regi av Fjaler sokn og Askvoll sokn. Samlingane høver både for enkeltpersonar, men det er òg lagt til rette for at grupper og foreningar kan delta saman.

Det kostar ikkje noko å delta, og alle er velkomne – også til enkeltståande samlingar. Størst utbyte får ein likevel om ein følgjer med frå samling til samling.

Kurskvelden inneheld undervisning, høve til spørsmål og samtale, og enkel servering. Samlingane avsluttast med kort oppsummering i plenum.

Sokneprest Audun Systad i Hyllestad vil ta ansvar for undervisningsdelen. Han har erfaring frå liknande kurs i Balestrand og Hyllestad.
Alle hjarteleg velkomne!
FHI sine retningslinjer for samvær gjeld.

Samlingane er torsdagar kl. 19.00 – 21.15 desse datoane:

14. januar Askvoll kyrkje
11. februar Ljosheim i Dale
... og tre til.

Spørsmål? Meir informasjon?
Kontakt sokneprest i Fjaler Knut Arne Kummeneje på tlf 908 55 230,
eller sokneprest i Askvoll Kjell O. H. Nordheim på tlf 482 43 056.
Påmelding:
I samband med enkel servering er det ei god hjelp om ein kan melde frå seinast ein dag før om ein vil delta. Like fullt er det mogeleg å møte opp uanmeldt, eller delta på nokre av kveldane. http://www.fjaler.kyrkja.no/img/14_07_24_Nyheter/tid_for_tru_annonse_alle_datoar.jpg

Av: Joy   Publisert: 13.10.2020
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.