Den Norske Kyrkja
Fjaler sokn
Meny

Framsida

KALENDER

søndag 1 november
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
Guddal kyrkje
torsdag 5 november
Ljosheim
torsdag 12 november
søndag 15 november
Dale kyrkje
søndag 22 november
Folkestad bedehuskapell
Straumsnes grendahus
søndag 29 november
19:00 Lysmesse
Dale kyrkje
søndag 6 desember
16:00 Lysmesse
Guddal kyrkje
19:00 Lysmesse
Folkestad bedehuskapell
torsdag 10 desember
Ljosheim
søndag 13 desember
Dale kyrkje
Folkestad bedehuskapell
fredag 18 desember
Dale kyrkje

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26


alt_blir_bra.jpg
Vi pussar opp nettsida

Nettsida vår blir fornya, og det betyr at ikkje alt er på plass enno.
På sikt blir sida mykje meir mobilvenleg.

Her finn du dei viktigaste lenkjane:
Skjema for dåp
Påmelding til konfirmasjon
Skjema for vigsel
Finn oss på Facebook
Kontaktinformasjon for dei tilsette
Gudstenesteoversikt

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Bankkonto: 3741 07 14567
Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren

Les mer
tid_for_tru_annonse_alle_datoar.jpg
Tid for tru
Obs! Første samling blir no torsdag 12. november i Askvoll kyrkje.

Velkomen til fem samlingar på Ljosheim (Dale) og i Askvoll kyrkje. Samlingane er for alle, og det gjennomgåande temaet er Truvedkjenninga. Opplegget er eit samarbeid i regi av Fjaler sokn og Askvoll sokn. Samlingane høver både for enkeltpersonar, men det er òg lagt til rette for at grupper og foreningar kan delta saman.

Det kostar ikkje noko å delta, og alle er velkomne – også til enkeltståande samlingar. Størst utbyte får ein likevel om ein følgjer med frå samling til samling.

Kurskvelden inneheld undervisning, høve til spørsmål og samtale, og enkel servering. Samlingane avsluttast med kort oppsummering i plenum.
Les mer
hender_med_lys.jpg
Bønering
Kyrkja i Fjaler startar bønering annakvar veke etter haustferien. Samlingane vil vere på føremiddagstid og første samling vert torsdag 15. oktober kl. 11.00.

Synest du bøn er godt i kvardagen?
Ber du i ny og ne, kanskje dagleg, og synest det kan vere godt å be saman med andre? Eller kanskje du har tankar rundt krafta i bøn?
Kan hende er bøn ein framand og utenkjeleg tanke?
Kom og prøv!

Bøneringen er open for alle. 
Dei fleste av oss undrar oss på mangt og mykje.
Utan at vi må fortelje det kvar og ein av oss har på hjartet av gleder og sorger i kvardagen, er vi saman i bøn for den enkelte. Og, vi kan takke!

I Bibelen seier Jesus, at der to eller tre er samla i hans namn, er han midt iblandt oss.
Det er godt å tenkje på!

Vil du vite meir, så ring: Liv Sandsund tlf. 48291933.

Les mer
Daapsannonse_Odin.jpg
Velkomen til dåp!
Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Pga smittervernreglane kan det bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.

Velkomen til dåp!


Les mer
Vaner_som_forebygger_smitte_-_nynorsk.png
Velkomen til gudsteneste!
No kan vi gå i kyrkja igjen!
Sjølv om det no er lov å ha arrangement med opptil 200 menneske, er avstandskravet på minst 1 meter overordna.
Dette gjeld for alle arrangement, også gravferder. Det er vanskeleg å gje eksakte tal på sitteplasser i kyrkjene våre, fordi avstandskravet ikkje gjeld folk som er frå same husstand, men i Dale kyrkje er det satt ei grense på 120.
Det blir ingen påmelding, men vi fører namneliste for smittesporing i tråd med covid-19-forskriften §13. Namnelista blir makulert etter 10 dagar og vert ikkje brukt til andre formål.
Inntil vidare blir det ikkje nattverdsfeiring i gudstenestene, og vi oppfordrar folk til å bruke Vipps til kyrkjeoffer.

Dåp
Det kan bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite. For å melde dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret.

Gravferd
Gravferd kan gjennomførast i kyrkjer og kapell.

Vigsel
Vigsler (bryllup) kan gjennomførast på same måte som ved andre kyrkjelege handlingar.

Du skal ikkje gå inn i kyrkja, kapellet eller Ljosheim dersom du: 
  • har symptom på luftvegsinfeksjon, som rennande nase, feber, sår hals, hoste eller pustevansker.
  • har vore i kontakt med nokon som har fått stadfesta Koronavirus-smitte.
  • har vore i eit "raudt" land (sjå fhi.no) og det er mindre enn 10 dagar sidan heimkomst.

Inne i lokalet gjeld følgjande reglar:

  • Deltakarar må sitte med minimum 1 meter avstand. 
  • Unngå handhelsing, omfamning eller på annan måte ha direkte kontakt med andre. 
  • Host i papirlommeduk (kast i søppel etterpå), host i albogekroken om du ikkje har lommeduk. 
  • Vask hendene etterpå. Syt for god handhygiene elles. 

Les mer
hender_pixabay-1327811_640.jpg
Gratulerer! Du har vunne i verdslotteriet!
Eg er heldig som er født i Noreg.  Eg kunne ha blitt født i eit fattig land.  Flaks at eg vann denne gongen – den store premien – å bli født i Noreg.  For her er det nok av pengar.  Her er det nok av valmoglegheiter og luksus.  Og det er heldigvis eit system som fangar meg opp dersom eg ikkje klarer å ta vare på meg sjølv.

I diktet Du må ikke sove, skriv Arnulf Øverland:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!
Les mer
stones-608373_1920.jpg
Du er ei gåve
I ei mursteinskyrkje eg veit om, har dei skikken med at konfirmantane på oppstartsdagen vert bedne om å velje ein av dei mange små steinane som dei kan sjå at kyrkja er bygd opp av. 
Denne steinen kan dei sidan vita om, og la følgja seg gjennom året. Og for den del vidare gjennom livet. 
Kvar gong blikket streifar den steinen, anten den sit høgt eller lågt i kyrkja, kan dei tenka: «Der er steinen min.» 

Det handlar om å ha eit teikn på å høyre til. Å få ha ein heim i kyrkja: "Dette er min plass òg".

Det får meg til å tenkja på at dei mange steinane som utgjer kyrkjebygget er ikkje berre DEL av byggverket. Til saman ER dei også byggverket. 

Og det minner om at Bibelen omtaler oss som "levande steinar". Saman utgjer vi eit byggverk: Kyrkja er ikkje først og fremst eit hus av stein eller tre – kyrkja er eit byggverk, samansett av menneske!
Les mer
Blomster_Audun_Systad.jpg
Ver ikkje urolege
Helgetankar frå Audun Systad, sokneprest i Hyllestad 

For dei aller fleste av oss har dette blitt ein Norges-ferie. For mange og like i det nære. Sjølv har eg hatt gleda av å bruke båt i dei vakre omgjevnadane i Ytre Sogn og Sunnfjord; fiska litt, gått på fjellturar, oppdaga beitande dyr, majetetiske ørnar sett flotte solnedgangar, og også sett på vegetasjonen og vakre blomstre. Biletet syner desse fine blomstene som har klora seg fast i ei fjellhylle på vestsida av øya Losna i Solund; der eg ein kveld låg og fiska.

I teksten denne søndagen talar Jesus til læresveinane om den praktiske omsorga vår himmelske Far har for sitt folk. Han talar om fuglane under himmelen, og liljene på marka; nettopp om alt det fantastisk vakre i Guds skaparverk. Det er så mange små og store under i naturen; som og vakre blomstre ved ei barsk fjellhylle er! Jesus ville nok  ha sagt det samme til oss her.
Les mer
Open-henta_fra_pixabay_com.jpg
Alle velkomne!
Er det kanskje eit litt forslitt uttrykk? Det står ofte nedst i annonsar og på plakatar, og ofte i bruk når det gjeld kyrkjelege og kristelege arrangement. Mest som ei standard avslutning på informasjon om samkomer og hendingar. Så har vi vore gjennom ei tid der det har vist seg at det slett ikkje er sjølvsagt at alle kan vere velkomne heile tida. Mange er dei sørgjande som i korona-tida har fått ei ekstra belastning i sorga, då dei ikkje kunne skriva «alle velkomne» i gravferdsannonsen. 

Slik har dei siste månadane vore ei påminning om at «alle velkomne» gjerne ikkje er forslitt eller utbrukt likevel, men tvert imot svært viktig for oss: Å vita at vi er velkomne.
Og bruken av uttrykket i kyrkjeleg samanheng har ei viktig rot! Nemleg den opne og totalt inkluderande invitasjonen frå Jesus sjølv, om at Guds rike er ope for oss.

«Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel. For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»
Matteus 11, 28-30

Les mer
Konfirmant_2021.jpg
Velkomen som konfirmant!
No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.

Finn ut meir om konfirmasjon her: kirken.no/konfirmasjon
Les mer
Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen.