Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
27 April
18:00 Andre kulturarr. ekstern, Dale kyrkje
28 April
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Folkestad bedehuskapell
14:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
05 Mai
10:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Dale kyrkje
12:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Dale kyrkje
12 Mai
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Guddal kyrkje
14:00 Gudsteneste, Straumsnes grendahus
17 Mai
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
11:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
13:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
26 Mai
17:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
19:30 Gudsteneste, Dale kyrkje
02 Juni
11:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
09 Juni
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
19:30 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.
Les meir »
Blir du med å styre kyrkja i Fjaler?

8. og 9. september er det val på nytt sokneråd, og du kan påverka kven som skal stå på lista over kandidatar.

Forslag til kandidatar til soknerådet kan meldast til nominasjonskomiteen i Fjaler sokneråd ved Evelyn Åsnes, tlf. 917 37 076 eller Hanne Ulvatne Igelkjøn tlf 975 74 341. Medlemer av Den norske kyrkja som bur i soknet og som seinast i 2019 fyller 18 år, kan veljast.Les meir »
Kirkevalget_2019_RGB_nynorsk.png
Paaskegudstenester_i_Fjaler_2019_copy.jpg
Velkomen til påskegudsteneste!

Skjærtorsdag 18. april 
Guddal kyrkje kl.19.30

Gudsteneste. Offer til Strømmestiftelsen.

Langfredag 19. april
Hellevik bedehuskapell kl.11.00
 
Gudsteneste. Lesing av Jesu lidingssoge, salmesong og bøn.

Dale kyrkje kl.19.30 
Gudsteneste. Lesing av Jesu lidingssoge, salmesong og bøn.

Påskedag 21. april
Dale kyrkje kl.11.00
 
Høgtidsgudsteneste med Cantus. Offer til Strømmestiftelsen.

Folkestad bedehuskapell kl.19.30 
Høgtidsgudsteneste. Miniorgelkonsert kl.19.15 med musikk av Handel. Offer til Strømmestiftelsen.

2. påskedag 22. april
Fjaler Sjukeheim kl.11.00
 
Gudsteneste.
Konfirmantane kjem!

Tidlegare i år kunne ein lese i ei avisoverskrift om at Noreg kanskje i år 2050 ville vere det einaste landet i verda med reint drikkevatn. Uansett er dette tankevekkande informasjon.

I årets fasteaksjon fortset vi å seie: «Ja, vi elskar dette vatnet», fordi vi veit at reint vatn er livsviktig og heilt avgjerande for all utvikling. Dei siste åra har vi sett at det har skjedd ein positiv utvikling i mange land. Det er færre som lever under fattigdomsgrensa, og fleire har fått tilgang til reint vatn, men om vi skal ha håp om å nå utviklingsmåla som verdas politikarar har blitt einige om, må vi heile tida fortsetje å kjempe for denne viktige saka.

Kyrkjelydane i Fjaler vil vere med på dette, og gjennomfører ein dør-til-dør-aksjon på aksjonsdagen til Kirkens Nødhjelp – i veka før palmesøndag. Størsteparten av dei som går er konfirmantar, men også vaksne bøsseberarar deltek i aksjonen.

I år vert dør-til-dør-aksjonen søndag til tysdag, 7.-9. april. Vi avsluttar med Solidaritetskonserten i Dale kyrkje tysdag 9. april kl.20.00 

Vi oppmodar alle til å ta godt imot bøsseberarane våre! Ditt bidrag er veldig viktig! 

Du kan også gje med Vipps til 2426 (velg kjøp og betal)
eller med SMS "VANN" til 2426 (200kr).
fasteaksjon_lokal_annonse_2019.jpg
solidaritetskonsert_2019.jpg
Konsert med lokale ungdom!

Tysdag 9. april kl.20.00
Tradisjon tru vert det solidaritetskonsert i Dale kyrkje tysdagen før påskeferien. Konserten avsluttar fasteaksjonen med song frå Ungdomskoret, Kulturskulen og UWC-elevar. Knut Arne informerer om fasteaksjonen, og vi tek opp kollekt til Kirkens Nødhjelp.
Velkomen!
Gevinst_2019_web.jpg
Ljosheimbasaren

Hjarteleg takk for kr 59 480!

Ljosheimbasaren laurdag 16. februar gav også dette året eit flott resultat og kjærkomen inntekt til forsamlingshuset Ljosheim. I tillegg til inntekta på basaren, fekk vi ei gåve på kr 1 000.  Huset er 55 år neste år og treng årleg vedlikehald. Inntekt frå basaren og gåver kjem difor godt med. 

Marie Skadal takkar vi særskilt for god organisering av basaren og for broderte dukar og løparar til gevinstar. I tillegg til å skaffe gevinstar får ho folk til både å selje lodd og bake kake. Hjarteleg takk til alle som bidrog på ulike vis ?! Basargjestane var i alle aldrar og stemninga i eit fullsett Ljosheim var høg. I år var det tidenes største kakebord. Kakene vart fordelte på to bord, dels for å få plass til alle, men også for å fordele kakekøa. 

Dersom du ikkje fekk kjøpt lodd eller vore på basaren, er vi frimodige og nemner at du ved gåver over kr 500 får skattefritak på 23% av gåva du gir til Ljosheim (Fjaler sokn). Skattefritak gjeld for gåvebeløp mellom kr 500 – 40 000. Skatteetaten krev at alle gåver blir innrapportert saman med ditt personnummer. Vi handsamar personnummeret konfidensielt og vil aldri utlevere det til andre.
Ljosheim bankkonto: 3741 20 36701.
Hjarteleg takk for gåva! 
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
GT-agentane

GT-agentane er eit spennande opplegg der barna lærer om og opplever gudstenesta vår (GudsTeneste = GT). Barna vil finne ut meir om dei faste songane og bøner som vi syng og seier fram gjennom heile året og den spennande historia frå Bibelen som ligg bak dei. Vi vil gi kulturarven vår vidare til nye generasjonar, slik at dei kan ha kjennskap til og vere trygge på det som skjer i gudstenesta. 

4. årssteget frå Dingemoen og Flekke skular er invitert til ei samling i Dale kyrkje torsdag 7. mars frå kl.11.45 til kl.13.00 og til ei gudsteneste saman med Dale barnekor søndag 10. mars kl.11.00. 

Vel møtt til songglede og fellesskap, oppgåveløysing, drama og rollespel! 
Påmelding til kantor@fjaler.kyrkja.no innan 1. mars.
 
konfirmant2019.png
Konfirmasjonsgudstenestene

Folkestad bedehuskapell 
Søndag 28. april kl.11:00  
Even Alexander Skår Lone
Benjamin Høgøy Sund

Dale kyrkje 
Søndag 5. mai kl.10:00  
Tage Alværvik
Jette Skadal Christiansen
Sigrid Høgseth Felde
Anna Hauge Folkestad
Martine Cecilie Gudmundsos Refsnes
Agathe Harkestad
Anja Aanestad Moltumyr
Sofie Kyrkjebø Strand
Johannes Ulltang
Sigurd Vårdal

Dale kyrkje 
Søndag 5. mai kl.12:00

Maria Alværen
Julie-Marie Antonisen
Selma Lovise Berge
Josef Frankland
Andrine Solheim Hjartholm
Amadeus Bjørvik Myklebust
Kaia Sande Myklebust
Aaron Sande Rennestraum
Therese Rennestraum
Elias Sande-Neset
Herman Boge Skadal
Noah Rørvik Solheim
Cecilie Valvik
Marthe Solheim Valvik
Casper Myklebust Vik
Hanne Vosseteig

Guddal kyrkje 
Søndag 12. mai kl.11:00
  
Tage Emanuel Gallefoss
Ole Kristian Guddal

Årsrapporten for 2018

Fjaler sokn sin årsrapport kan du lese eller laste ned her:
Årsrapport 2018
 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn
Vipps: 557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no