Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
23 Februar
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
01 Mars
11:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
08 Mars
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
22 Mars
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
18:00 Andre kulturarr. ekstern i Dale Kyrkje
29 Mars
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
31 Mars
20:00 Musikkandakt i Dale Kyrkje
09 April
19:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
10 April
19:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
12 April
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
19:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
09 August
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!
4 Mos 6,25-26

Brukar du mobiltelefonen?
Då er det lettare å bruke nedtrekksmenyane viss du snur telefonen på sida.


daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.
Les meir »
Moren - Påskeevangeliet

av Håvard Rem
Dale kyrkje søndag 22. mars kl.18.00

Historia om Jesus har alltid blitt fortald av menn, men historia rommar også mange kvinner som stod han nær. Det er desse kvinnene Håvard Rem har gitt stemme til. Det er hans forteljingar om evangelia, som ligg til grunn for dei tre monologane.» Juleevangeliet – Miriam si forteljing» var den første framsyninga Sogn og Fjordane Teater sette opp i 2016, deretter i 2018  kom «Maria Magdalena – Jesu virke». I 2020 kjem framsyninga «Moren – Påskeevangeliet» som er nummer tre i denne teater-triptykon. Her har tre kvinner har gitt sin versjon av forteljinga om Messias.

I framsyninga «Moren – Påskeevangeliet» er det Maria, Jesu mor, spelt av Marit Østbye, som fører ordet. Vi møter ei mor som har sett sin son døy på korset, på same måte som ho 20 år tidlegare såg bror sin døy på korset. Det er dagen etter korsfestinga.
”Eg har sett son min døy. Eg sto der – på lang avstand – til dei kom og tok han ned. Eg trur det var han. I går. Vi vart fortalde at ein av dei mest mektige mennene i landet kom med tenarane sine og tok han ned. Frå korset. Josef frå Arimatea. Minister. Eg har aldri sett ein minister. Han sveipte han i eit linklede, vart det sagt, og la han i ei grav han hadde kjøpt til seg sjølv. Her i Jerusalem.”
I denne monologen minnest, Maria, Jesu mor, sonen sin, hans liv og virke. Ho minnest innmarsjen i Jerusalem, med dei tusenvis av tilhengjarane som drog inn i byen saman med han og dei titusenvis som tok i mot han.

Kjøp billett her.
MariaJesuMor_1000x1499px.jpg
Ljosheimbasar
Ljosheimbasaren

Laurdag 15. februar kl. 15.00

Ljosheimbasaren har i fleire år samla fullt hus. Det er vi svært takksame for då inntekta frå basaren er viktig for drifta av kyrkjelydshuset vårt. Folk likar både det sosiale og åresala. Det blir mange flotte gevinstar og gode kakene til kaffien. 
Velkomen til store og små! 

 

Bli med på trusopplæring!

Den store forteljinga
I 2020 vil vi invitere "minikonfirmantane" med på "Den store forteljinga" som handlar om Bibelen dei mange spennande forteljingane vi kan lese der. I år blir det 5. årssteg på Dingemoen og Flekke skular som får innbyding.
Samlingane blir på Ljosheim i Dale torsdagane 30. januar og 6. februar kl.13.00-14.30.
Så kjem gudstenesta med utdeling av Teikneseriebibelen i Dale kyrkje søndag 9. februar kl.11.00.
Gjennom desse samlingane håper vi borna vil lære mykje om både Bibelen og gudstenesta. 

Ver ein GT-agent!
GT = GudsTeneste  - Kom og utforsk gudstenesta vår som ein GT-agent!
Lær meir om liturgien vår gjennom leiteoppgåver, song, rørsler, rebus, forteljing og rollespel slik at du vil vere tryggare på det som skjer i gudstenestene våre og kvifor. 

To samlingar for GT-agentar:

I Guddal kyrkje for barn frå 3., 4. og 5. klasser som bur i Guddal
Samling 1: Måndag 24. februar kl.15.00-16.15 for GT-agentane
Samling 2: Søndag 1. mars kl.11.00. Gudsteneste med GT-agentane og alle andre!

I Dale kyrkje for barn frå 4. klasse som sokner til Dale kyrkje
Samling 1: Torsdag 5. mars kl.11.45-13.00 for GT-agentane
Samling 2: Søndag 8. mars kl.11.00. Gudsteneste med GT-agentane og alle andre!

I Folkestad kapell for barn frå 3., 4. og 5. klasser som bur vest i Fjaler
Samling 1: Torsdag 5. mars kl.14.45-16.00 for GT-agentane
Samling 2: Søndag 8. mars kl.14.00. Gudsteneste med GT-agentane og alle andre! MT

Teikneseriebibel_web.jpg
2-aarsbok.jpg
2-åringar inntar Ljosheim!

Vi inviterer alle som er født i 2017 saman med foreldra og gjerne besteforeldre til samling på Ljosheim i Dale laurdag 25. januar kl. 11.00-12.00.

Under samlinga vert 2-årsboka «Mi kyrkjebok» delt ut. Vi skal lære nokre av songane som står i boka, leike finger- og kroppsleikar og bli kjent med «Krølle», eit lite lam som gjekk seg bort. Til slutt vert det tid for leik.

Denne samlinga er ein del av trusopplæringa i Fjaler.

For at vi kan få oversikt over kor mange som kjem, er det kjempefint om Knut Arne kan få sms-påmelding på tlf 90855230.

 

DNK_logo2020_horisontal.jpg
Påmelding til konfirmasjon

No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.
vigsel_2004.jpg
Skal du gifte deg?

Første steg i bryllaupsplanlegginga er å avtale dato, stad og klokkeslett. For kyrkjeleg bryllaup i Fjaler, ta kontakt med Fjaler kyrkjekontor på 57739770 eller send epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.
Kyrkjeleg vigsel er gratis viss minst ein av brurfolka eller foreldra bur i kommunen og er medlem av DNK.

Skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel"

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.

Skatteetaten.no
 
Daap DNK Bo Mathisen
Dåpsgåva

I året som ligg framfor oss, vil vi i kyrkja gi dåpen ekstra merksemd.
Kva har vi i dåpen? Kvifor skal vi døypast?

Heilt sidan Jesus bad oss om å døype, har menneska søkt dåp.
Dåpen er eit mysterium. Ord kan ikkje fullt ut beskrive det som skjer.
Vatnet blir aust opp i namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage ande.
Ved evangeliet, det levande Ordet, blir vatnet ei nådekjelde. Dåpen gir
oss del i påskeforteljinga om Jesus som døydde og stod opp av grava.
Tradisjonen vår er å bere barn til dåpen. Vi feirar det nye livet og legg
barnet i Guds hender. Foreldre gjer mange val for barna sine. Når eit barn
blir døypt, svarer foreldra og fadrane ja på vegner av barnet. Men det er
aldri for seint å bli døypt. Når ungdom og vaksne blir døypte, svarer dei
sjølve ja. Også då står fadrar klare til å hjelpe den døypte til å leve i dåpen
og trua på Jesus. Bibelforteljingar, bøn, nattverd og tilhøyrsle i kyrkja er
ein del av dåpsvelsigninga.

Vatnet i den kristne dåpen er eit teikn som rommar både liv og død.
Vatnet er livsgrunnlaget vårt og samtidig ein trussel. Når vi feirar dåp, set
vi derfor òg ord på og tek avstand frå det som er vondt og imot Guds vilje.
Det gjer vi i fellesskap når vi forsakar djevelen og vedkjenner oss trua.
Dåpen skjermar oss ikkje mot vondskap, synd og destruktive krefter. Han
gir oss eit løfte og eit håp om at livskreftene er sterkare, og at Gud tilgir
oss og reinsar oss for all urett.

Livet fører oss opp og ned. Vi er både sterke og sårbare og treng å høyre til
i ein samanheng. Kor ulike vi enn er, i dåpen blir vi eitt på tvers av alt som
skil oss. Dåpen gir oss fellesskap med Kristus og med kristne søsken i den
lokale kyrkjelyden og i den verdsvide kyrkja. Dette fellesskapet strekkjer
seg over tid og rom, for det er éi tru, éin dåp og éi kyrkje. Det vi får i
dåpen, gir oss mot og styrke til å elske Gud og nesten vår.

Dåpen er ei gåve frå Gud, gitt av nåde, tre handfuller vatn, auste opp i
namnet åt Faderen, Sonen og Den heilage ande til evig liv. Vi går framtida
i møte saman med Kristus.

Bispemøtet 12. januar 2020
Foto: Bo Mathisen
Velkomen til kor!

Cantus 
kyrkjekoret i Fjaler for vaksne
Stad: Ljosheim
Dag: Onsdag
Tid: kl.20.00 – 21.30
Klikk her for semesterplan

Guddal familiekor
 
for alle frå 4 år oppover
Stad: Biblioteket, Guddal skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.15.30 – 16.30 
(15.30 – kl.16.00 frå 4 år t.o.m. 3. klasse)
Klikk her for semesterplan

Dale barnekor 
for 3. -7. klasse ved Dingemoen skule
Stad: Musikkrommet, Dingemoen skule
Dag: Onsdag (obs! ny dag)
Tid: kl.14.25 – 15.00
Klikk her for semesterplan

Do Re Mi
 
barnekor for ytre Fjaler og Flekke frå 5 år til 8. klasse
Stad: Rom 6, Våge skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.14.30 – 15.15
Klikk her for semesterplan

Ungdomskoret
frå 8. kl t.o.m. vg3
Stad: Ljosheim
Dag: ca.anna kvar måndag 
Tid: kl.14.30-15.15
Klikk her for semesterplan

 

Kyrkjeblad og årsmeldingar »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no