Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
17 November
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
24 November
11:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
01 Desember
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
08 Desember
16:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
19:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
13 Desember
19:00 Konsert i Dale Kyrkje
15 Desember
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
16:00 Musikkandakt, Folkestad bedehuskapell
24 Desember
11:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
13:30 Gudsteneste, Guddal kyrkje
25 Desember
12:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
31 Desember
17:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.
Les meir »
Dale barnekor 40 år!


Søndag 17. november kl.11.00 blir det ei heilt spesiell gudsteneste i Dale kyrkje: Dale barnekor inviterer til 40årsjubileum med påfølgjande fest på Ljosheim. Og alle 4-åringar er invitert for å få bok i kyrkja og å bli med på Ljosheim.

Gamle barnekormedlemmer som vil delta i korsong kan møte i kyrkja kl.10.00 for fellesøving.

På Ljosheim blir det allsong, historisk tale v/ Jorunn Arstein Nes og Mark Taylor, kakebord m.m. Jubileumskomiteen jobbar med å lage ein skikkeleg reunion for gamle barnekormedlemmer - og det har det vore mange av gjennom 40 år!

Vel møtt!
4-aars_gudsteneste_barnekorjubileum_Dale_2019.jpg
Cantus_40aarsjubileum.jpg
Jubileumskonsert

Søndag 27. oktober kl.18.00
Cantus fyller 40 år og vil feire med konsert i Dale kyrkje og jubileumsfest på Ljosheim. I kyrkja framfører dei "Visst skal våren komme" av Eyvind Skeie og Sigvald Tveit med band. Songar om håp og tekstlesingar frå Johannes' Openberring. Dørene opnar kl.17.30 for billettsal kr 150,- vaksne, barn gratis.

 

Helgemessesøndag 3. november

I gudstenestene denne dagen vil vi minnast dei som vi har mista. Helgemessesøndagen er prega av sorg og sakn for mange, men då er det også godt å kunne kome til Han som er livet sin Herre, Jesus, for å samle nye krefter. Denne dagen vil vi peike på håpet vi har i Jesus. Slik trur vi at vi kan hente nye krefter til å kome vidare i liva våre, ikkje åleine, men saman med Jesus som vann over døden og tok livet tilbake.

* Dale kyrkje kl.11.00 med korsong ved Cantus. Takkoffer til Kirkens SOS Bjørgvin.

* Folkestad kapell kl.11.00. Takkoffer til Folkestad bedehuskapell.

* Guddal kyrkje kl.14.00 med korsong ved familiekoret. Takkoffer til Kirkens SOS Bjørgvin.

Velkomen!
lys_i_glas_Bild_68.jpg
Kirkevalget_2019_RGB_nynorsk.png
Fjaler sokneråd 2019-2023

Faste medlemmer
Terje Roald Halsnes
Trude Gjeitanger Høgseth Felde
Elin Skår
Liv Sandsund
Sølvi Ann Solheim Løkkebø
Vibeke Mandelid
Solveig Nitter
Merete Myromslien

Varamedlemmer
Lena Therese Solheim
Christer Yndestad
Hans Stav
Bente Synnøve Sæterdalen Solheim

Som de ser er det blitt ein del endringar i høve nominasjonskomiteen si liste. Det var 445 som stemte og 311 nytta høvet til å rette stemmesetelen. Valdeltakinga var 24%.
Vi vil takke alle som røysta, alle som stilte opp i stemmestyre og teljekorps, og ikkje minst - vi vil takke og gratulere dei nye soknerådsmedlemmer og varamedlemmene!

Velkomen til kor!

Cantus 
kyrkjekoret i Fjaler for vaksne
Stad: Ljosheim
Dag: Onsdag
Tid: kl.20.00 – 21.30
Klikk her for semesterplan

Guddal familiekor
 
for alle frå 4 år oppover
Stad: Biblioteket, Guddal skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.15.30 – 16.30 
(15.30 – kl.16.00 frå 4 år t.o.m. 3. klasse)
Klikk her for semesterplan

Dale barnekor 
for 3. -7. klasse ved Dingemoen skule
Stad: Musikkrommet, Dingemoen skule
Dag: Onsdag (obs! ny dag)
Tid: kl.14.25 – 15.00
Klikk her for semesterplan

Do Re Mi
 
barnekor for ytre Fjaler og Flekke frå 5 år til 8. klasse
Stad: Rom 6, Våge skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.14.30 – 15.15 
Klikk her for semesterplan


Kirkerådets personvernerklæring

Frå 1. juli gjeld EUs General Data Protection Regulation også i Norge.
Kirkerådet har formulert ei personvernerklæring som fortell korleis og kvifor Den norske kyrkje samlar inn og bruker personopplysningar. Reint praktisk betyr dette at du kan kome til å få meldingar frå Fjaler kyrkjekontor som ber om lov til å hente inn og lagre personopplysingar.

Klikk her for å lese heile dokumentet.


Les meir »
 
DNK_logo2020_horisontal.jpg
Påmelding til konfirmasjon

No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.
vigsel_2004.jpg
Skal du gifte deg?

Første steg i bryllaupsplanlegginga er å avtale dato, stad og klokkeslett. For kyrkjeleg bryllaup i Fjaler, ta kontakt med Fjaler kyrkjekontor på 57739770 eller send epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.
Kyrkjeleg vigsel er gratis viss minst ein av brurfolka eller foreldra bur i kommunen og er medlem av DNK.

Skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel"

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.

Skatteetaten.no
 

Kyrkjeblad og årsmeldingar »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn
Vipps: 557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no