Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
24 Mars
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
14:00 Gudsteneste i Hellevik Bedehuskapell
07 April
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
09 April
20:00 Musikkandakt, Dale kyrkje
18 April
19:30 Gudsteneste, Guddal kyrkje
19 April
11:00 Gudsteneste i Hellevik Bedehuskapell
19:30 Gudsteneste i Dale Kyrkje
21 April
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
19:30 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
22 April
11:00 Institusjonsgudsteneste, Fjaler sjukeheim
27 April
18:00 Andre kulturarr. ekstern, Dale kyrkje
28 April
11:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Folkestad bedehuskapell
14:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
05 Mai
10:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Dale kyrkje
12:00 Konfirmasjonsgudsteneste, Dale kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.
Les meir »
Ljosheimbasaren

Hjarteleg takk for kr 59 480!

Ljosheimbasaren laurdag 16. februar gav også dette året eit flott resultat og kjærkomen inntekt til forsamlingshuset Ljosheim. I tillegg til inntekta på basaren, fekk vi ei gåve på kr 1 000.  Huset er 55 år neste år og treng årleg vedlikehald. Inntekt frå basaren og gåver kjem difor godt med. 

Marie Skadal takkar vi særskilt for god organisering av basaren og for broderte dukar og løparar til gevinstar. I tillegg til å skaffe gevinstar får ho folk til både å selje lodd og bake kake. Hjarteleg takk til alle som bidrog på ulike vis ?! Basargjestane var i alle aldrar og stemninga i eit fullsett Ljosheim var høg. I år var det tidenes største kakebord. Kakene vart fordelte på to bord, dels for å få plass til alle, men også for å fordele kakekøa. 

Dersom du ikkje fekk kjøpt lodd eller vore på basaren, er vi frimodige og nemner at du ved gåver over kr 500 får skattefritak på 23% av gåva du gir til Ljosheim (Fjaler sokn). Skattefritak gjeld for gåvebeløp mellom kr 500 – 40 000. Skatteetaten krev at alle gåver blir innrapportert saman med ditt personnummer. Vi handsamar personnummeret konfidensielt og vil aldri utlevere det til andre.
Ljosheim bankkonto: 3741 20 36701.
Hjarteleg takk for gåva! 
Gevinst_2019_web.jpg
Årsrapporten for 2018

Fjaler sokn sin årsrapport kan du lese eller laste ned her:
Årsrapport 2018
GT-agentane

GT-agentane er eit spennande opplegg der barna lærer om og opplever gudstenesta vår (GudsTeneste = GT). Barna vil finne ut meir om dei faste songane og bøner som vi syng og seier fram gjennom heile året og den spennande historia frå Bibelen som ligg bak dei. Vi vil gi kulturarven vår vidare til nye generasjonar, slik at dei kan ha kjennskap til og vere trygge på det som skjer i gudstenesta. 

4. årssteget frå Dingemoen og Flekke skular er invitert til ei samling i Dale kyrkje torsdag 7. mars frå kl.11.45 til kl.13.00 og til ei gudsteneste saman med Dale barnekor søndag 10. mars kl.11.00. 

Vel møtt til songglede og fellesskap, oppgåveløysing, drama og rollespel! 
Påmelding til kantor@fjaler.kyrkja.no innan 1. mars.
Barn_sirkel_ElisabethMoseng.jpg
Teikneseriebibel_web.jpg
Minikonfirmantar og bibelutdeling

Den store forteljinga! 
Vi inviterer "minikonfirmantane" med på "Den store forteljinga" som handlar om Bibelen.
I år blir det 5. årssteg på Dingemoen, og 3.-5. årssteg i Guddal og Våge som får innbyding.

I Hellevik kapell blir det samlingar torsdagane 24. og 31. januar kl.18.00-19.30.
I Guddal kyrkje blir det samlingar onsdagane 23. og 30. januar kl.15.00-16.30.
I Dale blir på samlingar på Ljosheim torsdagane 31.  januar og 7.  februar kl.13.00-14.30.

Så kjem gudstenestene med utdeling av ein spennande ny teikneseriebibel:

• i Guddal kapell søndag 3. februar kl.11.00. 
• i Hellevik kapell søndag 3. februar kl.14.00.
• i Dale kyrkje blir søndag 10. februar kl.11.00.

Gjennom desse samlingane håpar vi borna vil lære mykje om både Bibelen og gudstenesta. Vel møtt!
Send sms med namn innan tysdag 29. januar til Knut Arne på tlf 908 55 230.
Middag_og_misjon_DSC01177a.jpg
Middag og misjon!

Vi inviterer alle som er født i 2005 til å vere med på eit spennande opplegg om misjon på Ljosheim i Dale
torsdag 15. november kl.15.00 - kl.17.00.

Sjølve opplegget startar med middag: Monrudees vårrullar med is til dessert! Gløym alt du veit om misjon! Det er sannsynlegvis både mangelfullt og misvisande. Kom til Ljosheim og høyr om Ingvald Frøyen sine spennande opplevingar frå livet som misjonær. Han vaks opp på Madagaskar på 1960- og 70-talet, og har vore misjonær i Mali, eit land han i periodar framleis jobbar i. No har du sjansen til å lære meir og tileigne deg kunnskap du kan bruke både i skulefag og i eige liv!

Dette opplegget er ein del av trusopplæringa i Fjaler.
Arrangementet er gratis. Vel møtt!
Velkomen til kor!

Cantus 
kyrkjekoret i Fjaler for vaksne
Stad: Ljosheim
Dag: Onsdag
Tid: kl.20.00 – 21.30
Klikk her for semesterplan

Guddal familiekor
 
for alle frå 4 år oppover
Stad: Biblioteket, Guddal skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.15.30 – 16.30 
(15.30 – kl.16.00 frå 4 år t.o.m. 3. klasse)
Klikk her for semesterplan

Dale barnekor 
for 3. -7. klasse ved Dingemoen skule
Stad: Musikkrommet, Dingemoen skule
Dag: Mandag
Tid: kl.14.25 – 15.00
Klikk her for semesterplan

Do Re Mi
 
barnekor for ytre Fjaler og Flekke frå 5 år til 8. klasse
Stad: Rom 6, Våge skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.14.30 – 15.15 
Klikk her for semesterplan

Ungdomskoret 
for 8. kl t.o.m. vg3
Stad: Ljosheim
Dag: Anna kvar onsdag
Tid: kl.14.25 – 15.15
Klikk her for semesterplan
 
2-aarsbok.jpg
Samling og bok for 2-åringane!

Vi inviterer alle barn født i 2016 og foreldra deira til samling på Ljosheim i Dale laurdag 
19. januar kl. 11.00-12.00.  Besteforeldre er hjarteleg velkomne til å vere med. 

Under samlinga vert 2-årsboka «Mi kyrkjebok» delt ut. Vi skal lære nokre av songane som står i boka, leike finger- og kroppsleikar og bli kjent med «Krølle», eit lite lam som gjekk seg bort. Til slutt vert det tid for leiking.

Denne samlinga er ein del av trusopplæringa i Fjaler.

For at vi kan få oversikt over kor mange som kjem, er det kjempefint om Knut Arne kan få sms-påmelding på tlf 90855230.

Velkommen til samling på Ljosheim!
Laurdagsklubben

Vi vil gratulerer Ragnhild og Ika med vesle Odin!
Laurdagsklubben tek ein pause mens Ragnhild har morspermisjon.
 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn
Vipps: 557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no