Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
27 Januar
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
03 Februar
11:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
14:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
10 Februar
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
19:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
24 Februar
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
03 Mars
11:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
14:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
10 Mars
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
24 Mars
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
14:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
07 April
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
09 April
20:00 Musikkandakt, Dale kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.
Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.
For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur.
Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen.
Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre.
Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.
Les meir »
Minikonfirmantar og bibelutdeling

Den store forteljinga! 
Vi inviterer "minikonfirmantane" med på "Den store forteljinga" som handlar om Bibelen.
I år blir det 5. årssteg på Dingemoen, og 3.-5. årssteg i Guddal og Våge som får innbyding.

I Hellevik kapell blir det samlingar torsdagane 24. og 31. januar kl.18.00-19.30.
I Guddal kyrkje blir det samlingar onsdagane 23. og 30. januar kl.15.00-16.30.
I Dale blir på samlingar på Ljosheim torsdagane 31.  januar og 7.  februar kl.13.00-14.30.

Så kjem gudstenestene med utdeling av ein spennande ny teikneseriebibel:

• i Guddal kapell søndag 3. februar kl.11.00. 
• i Hellevik kapell søndag 3. februar kl.14.00.
• i Dale kyrkje blir søndag 10. februar kl.11.00.

Gjennom desse samlingane håpar vi borna vil lære mykje om både Bibelen og gudstenesta. Vel møtt!
Send sms med namn innan tysdag 29. januar til Knut Arne på tlf 908 55 230.
Teikneseriebibel_web.jpg
2-aarsbok.jpg
Samling og bok for 2-åringane!

Vi inviterer alle barn født i 2016 og foreldra deira til samling på Ljosheim i Dale laurdag 
19. januar kl. 11.00-12.00.  Besteforeldre er hjarteleg velkomne til å vere med. 

Under samlinga vert 2-årsboka «Mi kyrkjebok» delt ut. Vi skal lære nokre av songane som står i boka, leike finger- og kroppsleikar og bli kjent med «Krølle», eit lite lam som gjekk seg bort. Til slutt vert det tid for leiking.

Denne samlinga er ein del av trusopplæringa i Fjaler.

For at vi kan få oversikt over kor mange som kjem, er det kjempefint om Knut Arne kan få sms-påmelding på tlf 90855230.

Velkommen til samling på Ljosheim!
Julegudstenester 2018

Velkomen til julegudsteneste i Fjaler!

JULAFTAN:
Guddal kyrkje kl.13.30
Hellevik kapell kl.14.00
Folkestad kapell kl.15.30
Dale kyrkje kl.16.00, Dale barnekor syng.
Juleoffer til Kirkens Nødhjelp.

1. JULEDAG
Dale kyrkje kl.12.00, Musikk ved Cantus og 
Dale musikkorps, offer til NMS sitt arbeid i Midtausten.

2. JULEDAG
Fjaler sjukeheim kl.11.00

NYTTÅRSAFTAN
Dale kyrkje kl.17.00, Ungdomskoret syng, offer til  kyrkjelydsarbeidet.

GOD JUL!
Julekrubbe if
4-mi-kyrkjebok.jpg
Tid for 4-åringane!

No nærmar det seg tid for utdeling av 4-årsboka i Fjaler.
Alle som er født i 2014 er invitert til ei samling i Dale kyrkje laurdag 17. november kl.10.30-11.30
eller på Våge skule onsdag 21. november kl. 17.45 –18.45 saman med Do-Re-Mi.
Vi øver på songar til gudstenesta og blir litt kjende.  I denne samlinga får 4-åringane «Gjere-saman-heftet» til å finne, telje, leite, fargelegge og teikne i.

Sjølve 4-årsboka blir utdelt i gudsteneste:
Dale kyrkje søndag 18. november kl.11.00
Folkestad kapell søndag 25. november kl.11.00
Guddal kyrkje søndag 9. desember kl.16.00

Etter gudstenestene i Dale og Folkestad er det «orgelbrus» med servering av brus/kaffi, pølse med brød og kaker. Alle er velkomne!
lys_i_glas_Bild_68.jpg
Helgemessesundag 4. november

I gudstenestene denne dagen vil vi minnast dei som vi har mista. Helgemessesøndagen er prega av sorg og sakn for mange, men då er det også godt å kunne kome til Han som er livet sin Herre, Jesus, for å samle nye krefter. Denne dagen vil vi peike på håpet vi har i Jesus. Slik trur vi at vi kan hente nye krefter til å kome vidare i liva våre, ikkje åleine, men saman med Jesus som vann over døden og tok livet tilbake.

* Dale kyrkje kl.11.00 med korsong ved Cantus. Takkoffer til Kirkens SOS Bjørgvin.

* Folkestad kapell kl.11.00. Takkoffer til Folkestad bedehuskapell.

* Guddal kyrkje kl.14.00 med korsong ved familiekoret. Takkoffer til Sjømannskyrkja.

Velkomen!
TV-Aksjonen 21. oktober

Mindre åleine saman

TV-aksjonen NRK 2018 går til Kirkens Bymisjon. Gjennom TV-aksjon i år skal vi skape eit varmare og meir inkluderande samfunn. Pengane som blir samla inn skal skape 700.000 møte mellom menneske.
Noreg er eit samfunn der skilnad mellom folk aukar. Skilnader som ikkje fyrst og fremst handlar om etnisitet eller religion, kor du kjem frå eller kven du er. Men om du er innafor eller utanfor.
Det er mange måtar å vere utanfor på. Frå å mangle ei seng å sove i, til å vere utanfor i arbeidslivet eller sosiale fellesskap. Dette råker ikkje berre enkeltpersonar, men gir ringverknader for heile folkesetnaden.
Med TV-aksjonen NRK 2018 kan Kirkens Bymisjon skape møte som kan redde liv. Ved å opne dørar og legge til rette for at fleire kan møtast, skal vi vise kvifor TV-aksjonen i år er viktigare enn aldri før. Vi skal tilby menneske som opplever å stå utanfor, eit nytt fellesskap, ei seng eller ein samtale og slik  bidra til at fleire får sjansen til å oppnå eigne mål og draumar.

BLI MED PÅ DEN STØRSTE DUGNADEN I VERDA! 
Bli bøsseberar, ring 02025 eller gå inn på blimed.no


Les meir »
 
Middag_og_misjon_DSC01177a.jpg
Middag og misjon!

Vi inviterer alle som er født i 2005 til å vere med på eit spennande opplegg om misjon på Ljosheim i Dale
torsdag 15. november kl.15.00 - kl.17.00.

Sjølve opplegget startar med middag: Monrudees vårrullar med is til dessert! Gløym alt du veit om misjon! Det er sannsynlegvis både mangelfullt og misvisande. Kom til Ljosheim og høyr om Ingvald Frøyen sine spennande opplevingar frå livet som misjonær. Han vaks opp på Madagaskar på 1960- og 70-talet, og har vore misjonær i Mali, eit land han i periodar framleis jobbar i. No har du sjansen til å lære meir og tileigne deg kunnskap du kan bruke både i skulefag og i eige liv!

Dette opplegget er ein del av trusopplæringa i Fjaler.
Arrangementet er gratis. Vel møtt!
Blodbok2.jpg
Stormskade på blodbøk

Stormskade på blodbøken på Dale kyrkjegard. Ikkje gå innforbi sperringa!

Som bilda syner gjorde stormen natt til torsdag stor skade på blodbøken på Dale kyrkjegard.

Vi har sperra av eit område rundt blodbøken  og vi ber om at folk ikkje går innom sperringane. 

Det ligg ei stor laus grein oppe i trekruna som kan dette ned. Det er også fare for at minst ei stor grein kan knekke ned på grunn av roteskade. Det var overraskande å sjå korleis den største greina ser ut der den er "knekt". Vi skulle gjerne ha rydda fort opp på kyrkjegarden etter skadane, men lyt ta tryggleiken på alvor, så difor kan det ta litt tid.

Det bør vere rimeleg stilt før ein klatrar opp i dette store treet. Då det har vore mykje skade på tre er det mange hasteoppdrag for dei som driv med slikt arbeid. Vi har gjort avtale med ein som kjem uti neste veke og tek seg av treet. Vi ber difor innstendig om at ingen går innforbi sperringa som er sett opp. 

Helsing irene kyrkjeverje

Klikk på "les meir" for å sjå bilete!Les meir »
 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn
Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokneråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no