Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
23 August
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
16:30 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
30 August
14:00 Gudsteneste i Straumsnes Grendahus
20 September
19:00 Musikkandakt i Folkestad Bedehuskapell
27 September
11:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Hellevik Bedehuskapell
16:30 Gudsteneste i Dale Kyrkje
04 Oktober
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
18 Oktober
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
14:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

Brukar du mobiltelefonen?
Då er det lettare å bruke menyane viss du snur telefonen på sida.


SigridMoldestadfotot-9aug20-Dale-kyrkje-1_copy.jpg
Konsert med Sigrid Moldestad trio

Sigrid Moldestad Trio kjem til Dale kyrkje søndag 9. august for å ha konsert kl.19.00.
Billettpris kr. 350,-
Vi kan maksimalt selje 120 billettar.
Du kan bestille billett på førehand ved å sende e-post til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no
Du får stadfesting i retur saman med info om betalingsmåte.
Hugs å ta med kvittering for betalt billett til konserten.
Arrangør Fjaler sokneråd
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Pga smittervernreglane kan det bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.

Velkomen til dåp!


Daapsannonse_Odin.jpg
Vaner_som_forebygger_smitte_-_nynorsk.png
Velkomen til gudsteneste!

No kan vi gå i kyrkja igjen!
Sjølv om det no er lov å ha arrangement med opptil 200 menneske, er avstandskravet på minst 1 meter overordna.
Dette gjeld for alle arrangement, også gravferder. Det er vanskeleg å gje eksakte tal på sitteplasser i kyrkjene våre, fordi avstandskravet ikkje gjeld folk som er frå same husstand.
Det blir ingen påmelding, men vi fører namneliste for smittesporing i tråd med covid-19-forskriften §13. Namnelista blir makulert etter 10 dagar og vert ikkje brukt til andre formål.
Inntil vidare blir det ikkje nattverdsfeiring i gudstenestene, og vi oppfordrar folk til å bruke Vipps til kyrkjeoffer.

Dåp
Det kan bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite. For å melde dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret.

Gravferd
Gravferd kan gjennomførast i kyrkjer og kapell.

Vigsel
Vigsler (bryllup) kan gjennomførast på same måte som ved andre kyrkjelege handlingar.

Konfirmasjon
Konfirmasjonsgudstenestene i Fjaler har fått nye datoar og blir gjennomført dersom nasjonale retningsliner gir oss lov.
Folkestad søndag 30. august kl.10.00 og kl.12.00 
Dale laurdag 5. september kl.10.00 og kl.12.00
Dale søndag 6. september kl.10.00 og kl.12.00
Guddal søndag 20. september kl.11.00


Andre aktiviteter
Vi begynner gradvis og kontrollert, og kjem raskt ut med informasjon når det blir endringar.

Du skal ikkje gå inn i kyrkja, kapellet eller Ljosheim dersom du: 
  •  har symptom på luftvegsinfeksjon, som rennande nase, feber, sår hals, hoste eller pustevansker.
  • har vore i kontakt med nokon som har fått stadfesta Koronavirus-smitte.
  • har vore i utlandet og det er mindre enn 10 dagar sidan heimkomst.
Inne i lokalet skal følgjande reglar følgjast: 
  • Deltakarar må sitte med minimum 1 meter avstand. 
  • Unngå handhelsing, omfamning eller på annan måte ha direkte kontakt med andre. 
  • Host i papirlommeduk (kast i søppel etterpå), host i albogekroken om du ikkje har lommeduk. 
  • Vask hendene etterpå. Syt for god handhygiene elles. 

Alle velkomne!

Er det kanskje eit litt forslitt uttrykk? Det står ofte nedst i annonsar og på plakatar, og ofte i bruk når det gjeld kyrkjelege og kristelege arrangement. Mest som ei standard avslutning på informasjon om samkomer og hendingar. Så har vi vore gjennom ei tid der det har vist seg at det slett ikkje er sjølvsagt at alle kan vere velkomne heile tida. Mange er dei sørgjande som i korona-tida har fått ei ekstra belastning i sorga, då dei ikkje kunne skriva «alle velkomne» i gravferdsannonsen. 

Slik har dei siste månadane vore ei påminning om at «alle velkomne» gjerne ikkje er forslitt eller utbrukt likevel, men tvert imot svært viktig for oss: Å vita at vi er velkomne.
Og bruken av uttrykket i kyrkjeleg samaheng har ei viktig rot! Nemleg den opne og totalt inkluderande invitasjonen frå Jesus sjølv, om at Guds rike er ope for oss.

«Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel. For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»
Matteus 11, 28-30Les meir »
Open-henta_fra_pixabay_com.jpg
Dale_kyrkje_sno_i_mai_IMG_1215a.jpg
«Du vår med ljose dagar, med lengting liv og song»

Livet her nord er knytt til dei skiftande årstidene og fyller dei fleste av oss med forventning og glede, men kanskje òg med uro. Våren kom seint med tilbakefall av snø og kulde på 17.mai. Likevel er det vel den mykje omtalte koronaen, som har ført til mest uro og ulage. No har vi fått lempa på restriksjonane og kan samlast i familie og til gudsteneste og andre samlingar. Det er tid for å samlast og gle seg over sommaren med alt den har å gje til alt som lever.

Elias Blix var ein meister til å uttrykke den bibelske bodskapen om livet og håpet til det som rører seg i naturen gjennom dei skiftande årstidene, slik som i salmen: No livnar det  i lundar. «Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror.» Dersom vi syng alle dei 12 versestrofene, vil vi sjå at salmen er ein pinsesalme. «Så sende Gud sin Ande som dogg på turre jord. Då vakna liv i lande, då grøddest vent Guds ord.»

Guds Ande gjev og skapar liv i naturen og i hjarta vore: «Guds kjærleik er aust ut i hjarta vore ved Den heilage ande som han har gjeve oss.» (Rom 5,5). Difor kan vi frimodig gå framtida i møte i venting og takk for alt Gud gjev og skapar. Tida frå pinse og fram til advent vert kalla for treeiningstida, kvar ein sundag blir vi minna om det Guds ande skapar av liv og håp i samfunnet og i den einskilde av oss. Ved eit mistak sa ein av tekstlesarane treningstida, då Guds ord skulle lesast. Kanskje var det ikkje så dumt sagt? Målet er at vi skal leve og vekse i den kristne trua, slik det vert uttrykt ved kvar ein dåp. Då treng Anden få arbeide med oss gjennom heile året. Mange har sakna å kunne møtast regelmessig til gudsteneste til fornying av håp og tru. Difor er det ei stor glede at vi kan samlast til fellesskap i bygd og by. Så lat ikkje din plass stå tom når kyrkjeklokkene kallar til fellesskap og feiring.

Petter Dass, ein annan av salmediktarane her nord, har ei bøn som handlar om liv og vekst: 

«La livets kilde flyte, så ingen stanser den!
La folkeslag seg fryde mens tiden farer hen!
La lykkes Jesu navn,
så vi vår vei kan finne inn i din faderhavn.»
(Norsk salmebok 371 v.4)

God sommar!
Prost Reidar Knapstad


Dua_i_korset_Audun_Systad.jpg
Helgetankar: Dua i krossen

«Himmel & Hav» er eit fint kurs- og misjonssenter som ligg heilt nede ved Solastranda. Nordsjøen er næraste nabo, likeeins byane Stavanger og Sandnes. For fleire år sidan, då eg var på eit studieopphald, kjøpte eg ein spesiell trekross dei selde der. Innskrifta på ein lappe på baksida var denne: «Tjorakorset, ett av fleire steinkors som ble reist ved middelalderkirken på Sola, ca. på 900-talet. Ca 2m. høgt og 1,35 m bredt. «Dua i korset» S. Hagen»

I dette området kom tidleg dei første kristne impulsane frå vest til landet vårt. Ein av dei to krossane som står på kyrkjegarden på Tjora i dag, er forresten uthoggen i Hyllestad, noko ein ser av den særmerkte granatglimmerskiferen. Denne har sannsynlegvis kunstaren teke utgangspunkt i. Det særmerkte ved trekossen er at øverst på den er det prega inn ei due som kjem ovanfrå.

På ein framifrå måte understrekar dette også teksten og bodskapen for søndag før pinse.
Joh.15,26-27: «Når Talsmannen kjem, han som eg skal senda dykk frå Far, Sanningsanden som går ut frå Far, då skal han vitna om meg. Men de skal og vitna, for de har vore med meg frå første stund.»


Les meir »
Vintre_pixabay_com.jpg
Treet og greinene

Søndagstanker fra Birkenes kirke med svar på spørsmål fra årets konfirmanter. Prest: Frode Eikrem Organist: Reidar Sløgedal, Filming og Redigering: Benjamin Eikrem


Les meir »
 
Konfirmant_2021.jpg
Velkomen som konfirmant!

No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.

Finn ut meir om konfirmasjon her: kirken.no/konfirmasjon
flagg.jpg
Likeverd på nasjonaldagen

17. mai 1940 var ein sorgens dag, og det meste av Noreg var okkupert. På den dagen leste Nordahl Grieg sitt nyskrivne dikt frå NRKs radiostasjon i Tromsø. Diktet vekte sterke kjensler.  Det begynner slik:

«I dag står flaggstangen naken
blant Eidsvolls grønnende trær.
Men nettopp i denne timen
vet vi hva frihet er.»

Hos evanglisten Lukas kan vi på 17. mai lese:  «Frå slekt til slekt varer Guds miskunn over dei som ottast han. Han støytte stormenn ned frå trona og lyfte dei låge opp. Han metta dei svoltne med gode gåver, men sende dei rike tomhendte frå seg.» (Luk 1,50.52-53)


Les meir »
 

Kyrkjeblad og årsmeldingar »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no