Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
27 September
11:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Hellevik Bedehuskapell
16:30 Gudsteneste i Dale Kyrkje
04 Oktober
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
18 Oktober
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
14:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
01 November
11:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
14:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
15 November
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
22 November
11:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
14:00 Gudsteneste, Straumsnes grendahus
29 November
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
06 Desember
16:00 Gudsteneste, Guddal kyrkje
19:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

Brukar du mobiltelefonen?
Då er det lettare å bruke menyane viss du snur telefonen på sida.


Vaner_som_forebygger_smitte_-_nynorsk.png
Velkomen til gudsteneste!

No kan vi gå i kyrkja igjen!
Sjølv om det no er lov å ha arrangement med opptil 200 menneske, er avstandskravet på minst 1 meter overordna.
Dette gjeld for alle arrangement, også gravferder. Det er vanskeleg å gje eksakte tal på sitteplasser i kyrkjene våre, fordi avstandskravet ikkje gjeld folk som er frå same husstand, men i Dale kyrkje er det satt ei grense på 120.
Det blir ingen påmelding, men vi fører namneliste for smittesporing i tråd med covid-19-forskriften §13. Namnelista blir makulert etter 10 dagar og vert ikkje brukt til andre formål.
Inntil vidare blir det ikkje nattverdsfeiring i gudstenestene, og vi oppfordrar folk til å bruke Vipps til kyrkjeoffer.

Dåp
Det kan bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite. For å melde dåp, ta kontakt med kyrkjekontoret.

Gravferd
Gravferd kan gjennomførast i kyrkjer og kapell.

Vigsel
Vigsler (bryllup) kan gjennomførast på same måte som ved andre kyrkjelege handlingar.

Du skal ikkje gå inn i kyrkja, kapellet eller Ljosheim dersom du: 
  • har symptom på luftvegsinfeksjon, som rennande nase, feber, sår hals, hoste eller pustevansker.
  • har vore i kontakt med nokon som har fått stadfesta Koronavirus-smitte.
  • har vore utanfor EØS-området eller i eit "raudt" land (sjå fhi.no) og det er mindre enn 10 dagar sidan heimkomst.

Inne i lokalet gjeld følgjande reglar:

  • Deltakarar må sitte med minimum 1 meter avstand. 
  • Unngå handhelsing, omfamning eller på annan måte ha direkte kontakt med andre. 
  • Host i papirlommeduk (kast i søppel etterpå), host i albogekroken om du ikkje har lommeduk. 
  • Vask hendene etterpå. Syt for god handhygiene elles. 

Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Pga smittervernreglane kan det bli eigne dåpsgudstenester dersom dåpsfylgjet tel mange personar eller lokalet er lite.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.

Velkomen til dåp!


Daapsannonse_Odin.jpg
hender_pixabay-1327811_640.jpg
Gratulerer! Du har vunne i verdslotteriet!

Eg er heldig som er født i Noreg.  Eg kunne ha blitt født i eit fattig land.  Flaks at eg vann denne gongen – den store premien – å bli født i Noreg.  For her er det nok av pengar.  Her er det nok av valmoglegheiter og luksus.  Og det er heldigvis eit system som fangar meg opp dersom eg ikkje klarer å ta vare på meg sjølv.

I diktet Du må ikke sove, skriv Arnulf Øverland:

Du må ikke sitte trygt i ditt hjem
og si: Det er sørgelig, stakkars dem!
Du må ikke tåle så inderlig vel
den urett som ikke rammer dig selv!
Jeg roper med siste pust av min stemme:
Du har ikke lov til å gå der og glemme!


Les meir »
Du er ei gåve

I ei mursteinskyrkje eg veit om, har dei skikken med at konfirmantane på oppstartsdagen vert bedne om å velje ein av dei mange små steinane som dei kan sjå at kyrkja er bygd opp av. 
Denne steinen kan dei sidan vita om, og la følgja seg gjennom året. Og for den del vidare gjennom livet. 
Kvar gong blikket streifar den steinen, anten den sit høgt eller lågt i kyrkja, kan dei tenka: «Der er steinen min.» 

Det handlar om å ha eit teikn på å høyre til. Å få ha ein heim i kyrkja: "Dette er min plass òg".

Det får meg til å tenkja på at dei mange steinane som utgjer kyrkjebygget er ikkje berre DEL av byggverket. Til saman ER dei også byggverket. 

Og det minner om at Bibelen omtaler oss som "levande steinar". Saman utgjer vi eit byggverk: Kyrkja er ikkje først og fremst eit hus av stein eller tre – kyrkja er eit byggverk, samansett av menneske!


Les meir »
stones-608373_1920.jpg
Blomster_Audun_Systad.jpg
Ver ikkje urolege

Helgetankar frå Audun Systad, sokneprest i Hyllestad 

For dei aller fleste av oss har dette blitt ein Norges-ferie. For mange og like i det nære. Sjølv har eg hatt gleda av å bruke båt i dei vakre omgjevnadane i Ytre Sogn og Sunnfjord; fiska litt, gått på fjellturar, oppdaga beitande dyr, majetetiske ørnar sett flotte solnedgangar, og også sett på vegetasjonen og vakre blomstre. Biletet syner desse fine blomstene som har klora seg fast i ei fjellhylle på vestsida av øya Losna i Solund; der eg ein kveld låg og fiska.

I teksten denne søndagen talar Jesus til læresveinane om den praktiske omsorga vår himmelske Far har for sitt folk. Han talar om fuglane under himmelen, og liljene på marka; nettopp om alt det fantastisk vakre i Guds skaparverk. Det er så mange små og store under i naturen; som og vakre blomstre ved ei barsk fjellhylle er! Jesus ville nok  ha sagt det samme til oss her.


Les meir »
Open-henta_fra_pixabay_com.jpg
Alle velkomne!

Er det kanskje eit litt forslitt uttrykk? Det står ofte nedst i annonsar og på plakatar, og ofte i bruk når det gjeld kyrkjelege og kristelege arrangement. Mest som ei standard avslutning på informasjon om samkomer og hendingar. Så har vi vore gjennom ei tid der det har vist seg at det slett ikkje er sjølvsagt at alle kan vere velkomne heile tida. Mange er dei sørgjande som i korona-tida har fått ei ekstra belastning i sorga, då dei ikkje kunne skriva «alle velkomne» i gravferdsannonsen. 

Slik har dei siste månadane vore ei påminning om at «alle velkomne» gjerne ikkje er forslitt eller utbrukt likevel, men tvert imot svært viktig for oss: Å vita at vi er velkomne.
Og bruken av uttrykket i kyrkjeleg samanheng har ei viktig rot! Nemleg den opne og totalt inkluderande invitasjonen frå Jesus sjølv, om at Guds rike er ope for oss.

«Kom til meg, alle de som slit og har tungt å bera; eg vil gje dykk kvile! Ta mitt åk på dykk og lær av meg, for eg er mild og mjuk i hjartet; så skal de finna kvile for dykkar sjel. For mitt åk er godt, og mi bør er lett.»
Matteus 11, 28-30Les meir »
Konfirmant_2021.jpg
Velkomen som konfirmant!

No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.

Finn ut meir om konfirmasjon her: kirken.no/konfirmasjon
 
konfirmantar_Bild_66.jpg
Konfirmantane våre

I år blir konfirmasjonsgudstenestene lukka arrangement for konfirmantane og dei næraste. Her er namn på konfirmantane:

Folkestad kapell 30. august 
Ane Håvåg  
Tiril Kleppe  
Martin Hatløy Engdal   
Aksel Ravnøy Håvik  
Eric André Lundekvam Milde   

Dale kyrkje 5. september 
Hans Oskar Berge  
Andreas Myklebust Birkeflet  
Marte Kvile Hjartholm
Sondre Askeland Hofstad    
Jette Pedersen Hovland    
Mari Hugøy   
Vilde Bjergene Kleppe   
Aleksandra Senkina Myklebust  
Katja Senkina Myklebust  
Andreas Mundal Nistad       
Ida Sørland Solheim  
Trond Rustad Tverberg
Thomas Rustad Tverberg

Dale kyrkje 6. september 
Benjamin Ulvik Alværen       
Malene Hermansen Flekke  
Hanna Lina Frankland
Tarald Vagstad Hellebust
Celine Turøy Myklebust
Iselin Johansen Myklebust
Steffen Ulvik Nyland      
Jan-Erik Stenseth Jenssen   
Marius Oen Næss   
Maya Helle Rochlenge
Vilje Sande-Neset
Ada Kyrkjebø Solheim   
Sebjørn Liabø Thorsen
Stine Rennestraum Øen  

Guddal kyrkje 19. september 
Ida Heggheim Møller   


Dale_kyrkje_sno_i_mai_IMG_1215a.jpg
«Du vår med ljose dagar, med lengting liv og song»

Livet her nord er knytt til dei skiftande årstidene og fyller dei fleste av oss med forventning og glede, men kanskje òg med uro. Våren kom seint med tilbakefall av snø og kulde på 17.mai. Likevel er det vel den mykje omtalte koronaen, som har ført til mest uro og ulage. No har vi fått lempa på restriksjonane og kan samlast i familie og til gudsteneste og andre samlingar. Det er tid for å samlast og gle seg over sommaren med alt den har å gje til alt som lever.

Elias Blix var ein meister til å uttrykke den bibelske bodskapen om livet og håpet til det som rører seg i naturen gjennom dei skiftande årstidene, slik som i salmen: No livnar det  i lundar. «Det er vel fagre stunder når våren kjem her nord og atter som eit under nytt liv av daude gror.» Dersom vi syng alle dei 12 versestrofene, vil vi sjå at salmen er ein pinsesalme. «Så sende Gud sin Ande som dogg på turre jord. Då vakna liv i lande, då grøddest vent Guds ord.»

Guds Ande gjev og skapar liv i naturen og i hjarta vore: «Guds kjærleik er aust ut i hjarta vore ved Den heilage ande som han har gjeve oss.» (Rom 5,5). Difor kan vi frimodig gå framtida i møte i venting og takk for alt Gud gjev og skapar. Tida frå pinse og fram til advent vert kalla for treeiningstida, kvar ein sundag blir vi minna om det Guds ande skapar av liv og håp i samfunnet og i den einskilde av oss. Ved eit mistak sa ein av tekstlesarane treningstida, då Guds ord skulle lesast. Kanskje var det ikkje så dumt sagt? Målet er at vi skal leve og vekse i den kristne trua, slik det vert uttrykt ved kvar ein dåp. Då treng Anden få arbeide med oss gjennom heile året. Mange har sakna å kunne møtast regelmessig til gudsteneste til fornying av håp og tru. Difor er det ei stor glede at vi kan samlast til fellesskap i bygd og by. Så lat ikkje din plass stå tom når kyrkjeklokkene kallar til fellesskap og feiring.

Petter Dass, ein annan av salmediktarane her nord, har ei bøn som handlar om liv og vekst: 

«La livets kilde flyte, så ingen stanser den!
La folkeslag seg fryde mens tiden farer hen!
La lykkes Jesu navn,
så vi vår vei kan finne inn i din faderhavn.»
(Norsk salmebok 371 v.4)

God sommar!
Prost Reidar Knapstad


 

Kyrkjeblad og årsmeldingar »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps #127523 Fjaler sokn
Vipps #557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no