Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
20 Oktober
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
27 Oktober
14:00 Gudsteneste, Straumsnes grendahus
18:00 Konsert i Dale Kyrkje
03 November
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
11:00 Gudsteneste, Folkestad bedehuskapell
14:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
17 November
11:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
24 November
11:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
14:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
01 Desember
19:00 Gudsteneste, Dale kyrkje
08 Desember
16:00 Gudsteneste i Guddal Kyrkje
19:00 Gudsteneste, Hellevik bedehuskapell
13 Desember
19:00 Konsert i Dale Kyrkje
15 Desember
11:00 Gudsteneste, Dale kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


daap_DSC07821.jpg
Velkomen til dåp!

Eit felles ja
Dåpen er Guds gåve. Det er ei ja-handling. Og først og fremst er det Gud som seier ja. Heilt frå første dag har Gud sagt ja til barnet. Gud elskar alle, alltid og utan atterhald.

Og foreldre og fadrar seier ja. Ved døypefonten svarar de ja til at den vesle skal høyre til kyrkja og vekse opp med den kristne trua. De seier ja til å lære barnet om trua og kva trua har å seie for livet. Men dette står de ikkje åleine om.

For kyrkja seier òg ja. Når barnet blir døypt, blir det medlem i Den norske kyrkja og ein del av fellesskapet i kyrkjelyden der de bur. Barnet vil jamleg få tilbod om å lære meir om kyrkja og trua, tilpassa alderen. Kyrkja seier ja til å inkludere barnet dykkar i trygge og gode aktivitetar der det blir kjent med Gud, seg sjølv og andre. Gjennom dåpen blir vi alle ein del av eit fellesskap som strekkjer seg over heile verda og gjennom alle tider. Det er ein augneblink som varer lenge.

Ta kontakt med kyrkjekontoret ved å sende epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no eller ringe 57739770 for å avtale dato eller for å få vite meir om dåp.
Les meir »
Fjaler sokneråd 2019-2023

Faste medlemmer
Terje Roald Halsnes
Trude Gjeitanger Høgseth Felde
Elin Skår
Liv Sandsund
Sølvi Ann Solheim Løkkebø
Vibeke Mandelid
Solveig Nitter
Merete Myromslien

Varamedlemmer
Lena Therese Solheim
Christer Yndestad
Hans Stav
Bente Synnøve Sæterdalen Solheim

Som de ser er det blitt ein del endringar i høve nominasjonskomiteen si liste. Det var 445 som stemte og 311 nytta høvet til å rette stemmesetelen. Valdeltakinga var 24%.
Vi vil takke alle som røysta, alle som stilte opp i stemmestyre og teljekorps, og ikkje minst - vi vil takke og gratulere dei nye soknerådsmedlemmer og varamedlemmene!

Kirkevalget_2019_RGB_nynorsk.png
kyrkjevalet_pil_venstre.jpg
Valdagane

Kyrkjevalet skjer samtidig med kommune- og fylkestingsvalget i lokale like ved.

Søndag 8. september 
DINGEMOEN valkrins:
kl.16.00-19.00
Fjaler bibliotek, Dale.

Måndag 9. september
DINGEMOEN valkrins
kl. 09.00-20.00
Fjaler bibliotek, Dale.

BAKKEBØ valkrins
kl.12.00-18.00
Straumsnes Grendahus.

FLEKKE valkrins
kl.12.00-18.00
Flekke skule

GUDDAL valkrins
kl.12.00-18.00
Guddal skule

HELLEVIK valkrins
kl.12.00-18.00
Hellevik barnehage

VÅGE valkrins
kl.12.00-18.00
Våge skule

Di stemme tel i Kyrkjevalet

Er du ein av dei 3,7 millionane som er medlem i Den norske kyrkja? Då er stemma di viktig i Kyrkjevalet! Når du stemmer, gir du ein tommel opp til den lokale kyrkjelyden din, og du er med på å bestemme kven som skal leie den framover.

Korleis hadde lokalsamfunnet vårt sett ut utan kyrkja? Korleis ville landet vårt vore utan ei folkekyrkje? Kyrkja er til stades over alt i Noreg. Den tek del i kvardagsliva våre og ved større og mindre hendingar i livet. I sorga og festen, i trøysta, songen, leiken og gleda. Kyrkja er open for alle, frå vogge til grav. Kyrkja har rom for deg! 

Korleis vil du at kyrkja skal vere? Ved Kyrkjevalet 8.-9. september har du høve til å påverke: På same tid som det er val til og kommunestyre og fylkesting og i eit vallokale like ved, kan du også stemme fram kven som skal leie kyrkja på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå.

Førehandssrøysting
Du kan også stemme på førehand frå 10. august til 6. september på Fjaler kyrkjekontor. Opningstid for førehandsrøysting blir tysdag og onsdag kl. 10.00- 14.00, fredag kl.10.00 – kl.12.00. Du kan førehandsrøyste i eit anna sokn enn der du står i manntalet fram til 2. september.

Det blir førehandsrøysting på Fjaler sjukeheim mandag 2. september.


To val ...


Les meir »
kyrkjeval_2019_stemmeseddel_urne_web.jpg
DNK_logo2020_horisontal.jpg
Påmelding til konfirmasjon

No er det tid for påmelding til konfirmasjon. Knut Arne har sendt ut informasjonsbrev, men sjølve påmeldinga skjer via denne lenkja: https://minkirkeside.no/Fjaler.  Du registrerer deg først med mobilnummer, så får du tilsendt ein kode som du tastar inn. Ha klart personnummer, telefonnr og e-post til konfirmanten og foreldra/føresette samt stad og dato for dåp før du begynner. Vi oppfordrar foreldre/føresette og konfirmanten til å gjere dette saman. Du kan logge deg inn igjen seinare med same mobilnr. om du må endre eller leggje til noko. Treng du hjelp, kan du ringe oss på 57739771.
Kirkevalget_2019_RGB_nynorsk.png
Blir du med å styre kyrkja i Fjaler?

8. og 9. september er det val på nytt sokneråd, og du kan påverka kven som skal stå på lista over kandidatar.

Forslag til kandidatar til soknerådet kan meldast til nominasjonskomiteen i Fjaler sokneråd ved Evelyn Åsnes, tlf. 917 37 076 eller Hanne Ulvatne Igelkjøn tlf 975 74 341. Medlemer av Den norske kyrkja som bur i soknet og som seinast i 2019 fyller 18 år, kan veljast.Les meir »
vigsel_2004.jpg
Skal du gifte deg?

Første steg i bryllaupsplanlegginga er å avtale dato, stad og klokkeslett. For kyrkjeleg bryllaup i Fjaler, ta kontakt med Fjaler kyrkjekontor på 57739770 eller send epost til kyrkjesekreter@fjaler.kyrkja.no.
Kyrkjeleg vigsel er gratis viss minst ein av brurfolka eller foreldra bur i kommunen og er medlem av DNK.

Skjema "Vi ønskjer kyrkjeleg vigsel"

Før de giftar dykk, må Skatteetaten sjekke om de oppfyller vilkåra for å inngå ekteskap. Frå juni 2018 kan de søke om prøving av ekteskapsvilkår digitalt på skattetaten.no.
Dersom brudeparet har søkt om prøvingsattest elektronisk, kan forlovarane logge inn på skatteetaten.no og fylle ut forlovarerklæringa.
Behandlingstida kan vere inntil tre veker. Men ikkje fyll ut skjemaa meir enn fire månader før bryllaupet skal stå. Ein prøvingsattest er gyldig i fire månader.
Når søknaden er godkjend, blir prøvingsattesten utferda i Altinn og de må vidaresende han til vigslaren. De vel sjølve om attesten skal sendast vidare digitalt, eller som brevpost. Ein kan vareta informasjonstryggleiken til personopplysningane i attesten ved å sende han vidare i ein kryptert e-post, eller ved å sende han i ein lukka konvolutt.

Skatteetaten.no
 
Kirkevalget_2019_dato_RGB_nynorsk.png
Kven vil du skal styre kyrkja?

Valliste til soknerådsval 8.-9. september 2019

1. TERJE ROALD HALSNES
2. TRUDE GJEITANGER HØGSETH FELDE
3. LENA THERESE SOLHEIM
4. VIBEKE MANDELID
5. CHRISTER YNDESTAD
6. BENTE S SÆTERDALEN SOLHEIM
7. SOLVEIG NITTER
8. LIV SANDSUND
9. HANS STAV
10. ELIN SKÅR
11. MERETE MYROMSLIEN
12. SØLVI ANN SOLHEIM LØKKEBØ

Det skal veljast 8 medlemmer og resten blir varamedlemmer.

Nominasjonskomiteen sine kandidatar er sette opp på vallista i prioritert rekkefølge. 
Du kan levere stemmesetelen utan endringar. Alle kandidatane på stemmesetelen får då ei stemme kvar.
Du kan gje ei tilleggsstemme til inntil tre kandidatar på lista.
Kandidaten får då to stemmer.

Sjå meir om kandidatane her.
Velkomen til kor!

Cantus 
kyrkjekoret i Fjaler for vaksne
Stad: Ljosheim
Dag: Onsdag
Tid: kl.20.00 – 21.30
Klikk her for semesterplan

Guddal familiekor
 
for alle frå 4 år oppover
Stad: Biblioteket, Guddal skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.15.30 – 16.30 
(15.30 – kl.16.00 frå 4 år t.o.m. 3. klasse)
Klikk her for semesterplan

Dale barnekor 
for 3. -7. klasse ved Dingemoen skule
Stad: Musikkrommet, Dingemoen skule
Dag: Onsdag (obs! ny dag)
Tid: kl.14.25 – 15.00
Klikk her for semesterplan

Do Re Mi
 
barnekor for ytre Fjaler og Flekke frå 5 år til 8. klasse
Stad: Rom 6, Våge skule
Dag: Anna kvar tysdag
Tid: kl.14.30 – 15.15 
Klikk her for semesterplan

Ungdomskoret 
for 8. kl t.o.m. vg3
Stad: Ljosheim
Dag: Anna kvar onsdag
Tid: kl.14.25 – 15.15
 

Kyrkjeblad og årsmeldingar »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Dagens bibelord
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Dalstunet
Dalsvegen 105A
6963 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn
Vipps: 557133 Kyrkjeblad

Obs! Minnegåver ved gravferd bør sendast direkte til mottakaren - kontonummeret står ofte i dødsannonsen. 

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokn. Powered by KWeb fra kirkedata.no