Meny
Dåp - hent skjema
Konfirmasjon - meld deg på
Vigsel - hent skjema
Finn oss på Facebook
Til Ettertanke

Den som skattar små lukkestunder, samlar solstrålar til dei tunge dagane i livet.

Kalender
18 Desember
18:00 Musikkandakt i Folkestad Bedehuskapell
19 Desember
19:30 Konsert, Dale Kyrkje
24 Desember
11:00 Gudsteneste i Folkestad Bedehuskapell
13:30 Gudsteneste, Guddal Kyrkje
16:00 Gudsteneste i Dale Kyrkje
25 Desember
12:00 Gudsteneste, Dale Kyrkje
26 Desember
11:00 Gudsteneste, Fjaler Sjukeheim
31 Desember
17:00 Gudsteneste, Dale Kyrkje
14 Januar
11:00 Gudsteneste, Dale Kyrkje
21 Januar
11:00 Gudsteneste, Folkestad Bedehuskapell
16:00 Konsert i Dale Kyrkje
28 Januar
11:00 Gudsteneste, Dale Kyrkje
04 Februar
11:00 Gudsteneste, Guddal Kyrkje
14:00 Gudsteneste, Straumsnes Grendahus
09 Februar
19:00 Konsert i Dale Kyrkje

 

Herren la sitt andlet lysa over deg og vere deg nådig!
Herren lyfte sitt andlet mot deg og gje deg fred!

4 Mos 6,25-26

 


Vipps_App_ikon_RGB.jpg
No kan du gi med Vipps

Det er fleire som har etterlyst Vipps til betaling av offer og konsertbilletter.
No er det på plass. Dei som vil betale med Vipps brukar ein «app» på smarttelefonen sin.
Du kan søke på "Fjaler sokn," "kyrkja i Fjaler" eller bruke Vipps-nummeret vårt "127523". 

HUGS Å SKRIVE KVA BETALINGA GJELD, f.eks. "offer til Kirkens SOS", eller "offer [stad & dato]".

Dei som har med seg kontantar kan sjølvsagt fortsette med det.

Ved betaling via Vipps blir det trekt gebyr på 1.75%, dvs at viss du gir kr.100, får vi kr.98,25 som vi sender vidare til offermottakaren.

 

Jul + Gudsteneste = Sant!

JULAFTAN
Folkestad kapell kl.11.00
Guddal kyrkje kl.13.30
Dale kyrkje kl.16.00
Juleoffer til Kirkens Nødhjelp.

1. JULEDAG
Dale kyrkje kl.12.00
Cantus og Dale musikkorps deltek. Offer til NMS Misjonsprosjekt i Mali.

2. JULEDAG
Fjaler sjukeheim kl.11.00

NYTTÅRSAFTAN
Dale kyrkje kl.17.00
Ungdomskoret deltek. Offer til kyrkjelydsarbeidet.

OBS! Vi må dessverre slå saman julegudstenestene i Ytre Fjaler i år på kort varsel. Gudstenestene i Hellevik på julaftan og i Folkestad andre juledag som er kunngjorde tidlegare går ut. I staden blir det ei gudsteneste på julaftan, og den blir kl.11.00 i Folkestad kapell. Vi beklager at det måtte vere slik.

nativity2.jpg
Ledige stillingar!

Hjelp oss!!!
Vil du vere kyrkjetenar?
Ledige deltidsstillingar i heile Fjaler

Guddal kyrkje, Folkestad kapell og Hellevik kapell

Der blir utfordrande å avvikle gudstenester og andre kyrkjelege arrangement som gravferder og vigsel ved gudstenestestadane i Fjaler dersom ingen kjenner seg kalla til å hjelpe oss. Hovudoppgåvene til ein kyrkjetenar er arbeid ved tenestene, reinhald og tilsyn (tilsynet gjeld kyrkjene). Vi erkjenner at, på grunn av at det er få arrangement, er det ikkje ein jobb å bli rik av. Men det er eit svært viktig og meiningsfult arbeid der dine tenester vert høgt verdsette.

Også Dale kyrkje treng kyrkjetenar – eitt års vikariat til 31.12.2018

30 % stilling er ledig frå januar 2018.

·         Innhaldet i kyrkjetenarstillingane kan bli vurdert fordelt på fleire personar om det passar betre. 
Skuleelevar og pensjonistar kan òg melde si interesse.

·         Ta gjerne kontakt med kyrkjeverje Irene tlf. 99238420 for meir informasjon.
Søknadsfrist 10. januar 2018.

Kyrkjegardsarbeidarane

Guddal kyrkjegard og dei to gravplassane i Ytre Fjaler, Folkestad og Hellevik, har trong for nokon til å ta seg av vedlikehaldet. Det gjeld i hovudsak slått i sesongen og tilsåing av graver. Graset må slåast om lag kvar 14 dag, og sesongen strekkjer seg normalt frå mai til september. Det kan sjølvsagt òg vere anna arbeid, som til dømes fjerning av gravminne frå graver som er ønskt sletta og noko snørydding ved kyrkjelege arrangement. Kyrkjegarden har eige utstyr som skal nyttast. Er du sjølvstendig næringsdrivande kan du få betalt etter rekning, elles er det timeløn etter KA sin hovudtariffavtale.

Ta gjerne kontakt med kyrkjeverje Irene tlf. 99238420.
Vi må setje ein søknadsfrist som er 10. januar 2018.

Postadresse for søknadar på alle stillingane:
Fjaler sokneråd, Boks 18, 6961 Dale i Sunnfjord. E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.noLes meir »
Velkomen til julekonsert!

Folkestad kapell
mandag 18. desember kl.18.00
med Do Re Mi, Fure og Våge Songlag, kulturskulen og Mark Taylor.

Dale kyrkje
tysdag 19. desember kl.19.30
med Cantus, De'kor, Fjordklang, Lagopus, Ungdomskoret, Dale musikkorps, Dalsfjorden Spelemannslag, kulturskulen og Mark Taylor.
Julekonsert_Dale_2015_Joy_Taylor.jpg
4-mi-kyrkjebok.jpg
4-årsboka

No nærmar det seg tid for utdeling av 4-årsboka i Fjaler.
Alle som er født i 2013 er invitert til ei samling i Dale kyrkje laurdag 18. november kl.10.30-11.30.
Vi øver på songar til gudstenesta og blir litt kjende.  I denne samlinga får 4-åringane «Gjere-saman-heftet» til å finne, telje, leite, fargelegge og teikne i.

Sjølve 4-årsboka blir utdelt i gudsteneste:
Dale kyrkje søndag 19. november kl.11.00
Folkestad kapell søndag 26. november kl.11.00
Guddal kyrkje søndag 10. desember kl.11.00

Etter gudstenestene i Dale og Folkestad er det «orgelbrus» med servering av brus/kaffi, pølse med brød og kaker. Alle er velkomne!
s.4_Solvguttene_Foto_NRK.jpg
Julekonsert med Sølvguttene

Det blir gjensyn med Sølvguttene i Dale kyrkje fredag 1. desember kl.17.00.
Dale barnekor og Ungdomskoret deltar i fellesnummer.

Førehandssal av billettar på Dale bok og leikar og på Coop Marked i Askvoll f.o.m. fredag 10. november.
Vaksne: kr.300,-
Under 15 år: kr.150,-

Koret blei stifta i 1940 og er ein institusjon i det norske musikklivet, eit gutekor i verdsklasse. Sølvguttene er for veldig mange blitt ein viktig del av norsk juletradisjon. Konsertkoret til Sølvguttene består av ca.45 gutar frå 8 år til stemmeskiftet, samt 15 vaksne songarar. Dei fleste vaksne har tidlegare vore gutesongarar i koret.

Koret har utgitt ei lang rekkje plateinnspelingar, og medverkar jamnleg i TV og radiosendingar. Koret er spesielt kjent for sin julekonsert i TV julaftan, julekonsertar i Oslo Domkyrkje, samt i Oslo Rådhus vesle julaftan. Dette er konsertar som har vore ein tradisjon sidan 1965. Korets plateinnspelingar har gitt fleire gull- og sølvplater. Særleg er ”Julenatt” blitt populær.

Det blir stas å oppleve Sølvguttene sin julekonsert i Dale kyrkje!
Velkomen!
6aarbokDSC00518.jpg
Til alle 6-åringar!

I september har vi samlingar for 6-åringane i Fjaler. Dei får 6-årsboka i gudsteneste 1. oktober(sjå gudstenestelista), arbeidshefte og CD. På CD-en syng Dale barnekor songar frå 6-årsboka, i tillegg til aktuelle salmar som òg står i boka, og også andre salmar og liturgiledd. I brevet vi sender ut til 6-åringane er det ein spennande invitasjons-DVD som handlar om boka og kva som skal skje.

Mi kyrkjebok 6 handlar om Nora som nett har begynt på skulen. Heime leiker ho skule saman med veslebroren Bo. Bamsen og leikehunden er elevar saman med Bo. «Læraren» Nora lærer dei både å lese og å rekne. Teikne gjer dei òg. Men det mest morosame er likevel friminutta.Les meir »
 
lys_i_glas_Bild_68.jpg
Helgemesse

Denne søndagen vil vi minnest dei som vi har mista og alle som er døde i kyrkjelyden vår.
Helgemessesøndagen er prega av sorg og sakn for mange. Å miste nokon av sine er ofte vanskeleg og smertefullt, men då er det også godt å kunne kome til Han som er livet sin Herre, Jesus, for å samle nye krefter. Denne dagen vil vi peike på håpet vi har i Jesus. Slik trur vi at vi kan hente nye krefter til å kome vidare i liva våre, ikkje åleine, men saman med Jesus som vann over døden og tok livet tilbake. Velkomen til å vere saman med oss i kyrkja.

Helgemessesøndagen 5.november blir det gudstenester i Dale kyrkje kl.11.00, Folkestad kapell kl.11.00 og i Guddal kyrkje kl.14.00. 
Middag_og_misjon.jpg
Middag og misjon

Torsdag 9. november.

Eit spennande opplegg om misjon på Ljosheim i Dale for dei som er født i 2004. 
Det startar kl.15.00 og sluttar kl.17.00. 

Gløym alt du veit om misjon!  Det er sannsynlegvis både mangelfullt og misvisande.  Kom til Ljosheim og høyr om Ingvald Frøyen sine spennande opplevingar frå livet som misjonær i Afrika. Han vaks opp på Madagaskar på 1960- og 70-talet, og har vore misjonær i Mali, eit land han framleis reiser til.

Dei som går på Fjaler ungdomsskule kan kome rett frå skulen. Alle skal få ein sjanse til å kome til Ljosheim frå skulane lenger unna.  

Vi startar med gratis middag. Så skal vi gjere mykje spennande saman, både gjennom leik og høyre om alt det som Ingvald har å fortelje oss!


 

Sjå tidlegare utgåver »
Den Norske Kyrkja
Søk i kirken.no:
  
Kontaktinfo

Fjaler kyrkjekontor
Postboks 18
6961 Dale i Sunnfjord

Tlf: 57 73 97 70
E-post: kyrkjeverje@fjaler.kyrkja.no 

Klikk her: KONTAKT OSS
for adresser til alle tilsette

Bankkonto: 3741 07 14567

Vipps: 127523 Fjaler sokn

Kirkesøk
Kundepålogging

Brukarnamn:

Passord:

Å Herre, du har skapt oss til deg, og hjartet vårt er uroleg til det finn kvile i deg.
Augustin (354-430)
Copyright © 2015 Fjaler sokneråd. Powered by KWeb fra kirkedata.no